Tìm thấy 231 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Giáo trình tài chính quốc tế

Tác giả: Phan Duy Minh; Đinh Trọng Thịnh; Nguyễn Thị Minh Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI-108T.

182. Giáo trình quản trị nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Xuân Hải; Trần Đức Lộc; Trần Việt Phong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.3 GI-108T.

183. Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp

Tác giả: Trần Đức Lộc, Trần Văn Phùng; Đỗ Công Nông; Nguyễn Thị Mai; Đặng Thị Tuyết.

Ấn bản: Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài Chính 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658.5 GI-108TR.

184. Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Tác giả: Phạm Văn Liên; Nguyễn Thị Phương Lan; Quách Thị Hồng Liên; Đào Thi Bích Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 GI-108TR.

185. Bài giảng gốc môn học tổ chức công tác kế toán công

Tác giả: Ngô Thanh Hoàng; Phạm Thu Huyền; Phạm Văn Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657.61 B103G.

186. Bài giảng gốc nguyên lý quản trị rủi ro

Tác giả: Hoàng Thị Bích Hà; Lê Thị Hằng Ngân; Nguyễn Lê Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.15 B103G.

187. Giáo trình kiểm tra giám sát hải quan đối với phương tiện giao thông vận tải

Tác giả: Nguyễn Thị Thương Huyền; Nguyễn Hoàng Tuấn; Nguyễn Thị Minh Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 352.8 GI-108TR.

188. Giáo trình kế toán máy

Tác giả: Đoàn Xuân Tiên; Mai Ngọc Anh; Thái Bá Công; Nguyễn Vũ Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657.071 GI-108TR.

189. International finance

Tác giả: Nguyen Thị Minh Tam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.042 I-311T.

190. Bài tập quản trị ngân hàng thương mại

Tác giả: Nghiêm Văn Bảy; Đinh Xuân Hạng; Trần Cảnh Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1076 B103T.

191. Quản trị bán hàng hiện đại : Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Vũ Quân; Lưu Đan Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 658.81 QU105T.

192. Giáo trình quản lý thuế

Tác giả: PGS. TS Lê Xuân Trường; Nguyễn Thị Liên; Nguyễn Đình Chiến; Vũ Thị Mai.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 352.44 GI-108TR.

193. Giáo trình thị trường tài chính

Tác giả: PGS. TS Hoàng Văn Quỳnh; Nguyễn Thị Hoài Lê; Hoàng Thị Bích Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI-108TR.

194. Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp /Dùng cho chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Ngô Thế Chi; Nguyễn Trọng Cơ; Giang Thị Xuyến; Nghiêm Thị Thà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 338.6 GI-108TR.

195. Lập, đọc, phân tích và kiểm tra báo cáo tài chính

Tác giả: Trần Mạnh Dũng; Phạm Đức Cường; Trần Mạnh Dũng; Trần Trung Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657.3 L123Đ.

196. Giáo trình đầu tư tài chính

Tác giả: Võ Thị Thúy Anh; Đặng Hữu Mẫn; Lê Phương Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 GI-108TR.

197. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại (Lý thuyết, bài tập và bài giải) Tập 2

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa bổ sung toàn diệnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

198. Kế toán Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển Tập 2

Tác giả: Ngô Thế Chi; Phạm Văn Đăng; Mai Ngọc Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657.597 K250T.

199. Kế toán Ngân hàng Accounting is the language of business

Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Yến; Trịnh Hồng Hạnh; Nguyễn Bảo Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

200. Giáo trình quản trị thương hiệu

Tác giả: PGS. TS Đào Thị Minh Thanh; Th.s Nguyễn Quang Tuấn; Mai Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 GI-108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L