Tìm thấy 231 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Tỷ giá hối đoái Phương pháp tiếp cận và nghệ thuật điều chỉnh

Tác giả: Nguyễn Công Hiệp; Châu Đình Phương; Đỗ Đình Miên; Lê Đình Thu; Lê Hải Mơ; Nguyễn Thị Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 T600GI.

42. Hướng dẫn thực hiện in, phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn, chứng từ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 H561D.

43. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc kế toán trưởng doanh nghiệp quy định mới nhất về kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính thuế, hoá đơn, chi phí hợp lý, hợp lệ, chế độ công tác phí, tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện đi lại trong doanh n

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 Q523Đ.

44. Luật doanh nghiệp Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 L504D.

45. Lý thuyết kiểm toán

Tác giả: Nguyễn Quang Quynh; Ngô Trí Tuệ; Tác giả; .

Ấn bản: In lần thứ ba, đã sửa đổi, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân H. Tài Chính. 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 L600TH.

46. Giáo trình quản trị học

Tác giả: Đoàn Thị Thu Hà; Lê Thị Vân Anh; Mai Văn Bưu; Nguyễn Thị Hồng Thuỷ; Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108TR.

47. Hướng dẫn thực hành kế toán xây dựng cơ bản và kế toán đơn vị chủ đầu tư Kèm theo các văn bản về kế toán và một số quy định mới trong xây dựng cơ bản

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H651D.

48. Danh mục sửa đổi, bổ sung biểu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu Ap dụng từ ngày 1-6-1996

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 D107M.

49. Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính

Tác giả: Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Phú Giang; Nguyễn Phú Giang; Nguyễn Viết Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 TH552H.

50. Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 L504T.

51. Nguyên lý kinh tế học T.2 Kinh tế học Vĩ mô

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 339 NG527L.

52. Kế toán dịch vụ

Tác giả: Nguyễn Phú Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

53. Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ sổ kế toán và lập báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu

Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm; Nguyễn Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

54. Kế toán trưởng doanh nghiệp và những qui định về chế độ quản lý tài chính kế toán mới

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 K250T.

55. Chính sách tài chính với phát triển xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Sách chuyên khảo

Tác giả: Đinh Văn Sơn; Nguyễn Thị Mùi; Nguyễn Thị Phương Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.670959 CH312S.

56. Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới

Tác giả: Huỳnh Minh Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H250TH.

57. Luật doanh nghiệp Song ngữ Việt - Anh

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Nhan đề song song: Law on enterprise.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 L504D.

58. Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Đã chỉnh lý, bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30-3-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 GI462TH.

59. Quản trị nhân lực Thấu hiểu từng người trong tổ chức

Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.3 QU105T.

60. Phân tích kinh doanh Lý thuyết và thực hành

Tác giả: Nguyễn Năng Phúc.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658 PH121T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L