Tìm thấy 231 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Nghiệp vụ thị trường tiền tệ Sách tham khảo

Tác giả: Lê Hoàng Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 NGH307V.

82. Quản trị học

Tác giả: Lê Thế Giới; Lê Thế Giới; Nguyễn Phúc Nguyên; Nguyễn Thị Loan; Nguyễn Xuân Lãn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 QU105TR.

83. Các chuẩn mực kế toán mới hướng dẫn kế toán và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp theo các luật thuế mới

Tác giả: Phạm Xuân Lực.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 C101CH.

84. Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Đình Kiệm; Bạch Đức Hiển.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI -108TR.

85. Kiểm toán

Tác giả: Vương Đình Huệ; Đoàn Xuân Tiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K304T.

86. Tài chính quốc tế

Tác giả: Đinh Trọng Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T103C.

87. Chính sách tài kháo công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế sách chuyên khảo

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Dần.

Ấn bản: tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 CH312S.

88. Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Năng Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.63 PH121T.

89. Chính sách thuế mới 2012 hướng dẫn kê khai nộp, quyết toán thuế

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 CH312S.

90. Quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Tác giả: Thái Bá Cẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.15 QU105L.

91. Hướng dẫn thực hành kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp qua sơ đồ tài khoản Được thể hiện từ những quy định hiện hành mới nhất

Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn; Hoàng Lê; Lệ Thu; Mai Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H651D.

92. Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập báo cáo tài chính doanh nghiệp Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

93. Hệ thống bài tập & bài giải kế toán quản trị

Tác giả: Huỳnh Lợi; Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H250TH.

94. Hệ thống kế toán doanh nghiệp

Tác giả: Đặng Trần Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

95. Hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán ngân sách và tài chính xã KTXA

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657.0285 H561D.

96. Hướng dẫn thực hành kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp qua sơ đồ tài khoản

Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn; Hoàng Lê; Lệ Thu; Mai Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

97. Luật sở hữu trí tuệ Song ngữ Việt - Anh

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Nhan đề dịch: Law on intellectual property : In two languages Vietnamese - English.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.04 L504S.

98. Quản trị ngân hàng thương mại

Tác giả: Rose, Peter S; Mai Công Quyền; Nguyễn Huy Hoàng; Nguyễn Văn Nam; Phạm Long; Vương Trọng Nghĩa.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H Tài chính 2003Nhan đề song song: Commercial bank management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 P207E.

99. Chế độ kế toán doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán; Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Quyển 1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 CH250Đ.

100. Hướng dẫn thực hành kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tài chính 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L