Tìm thấy 438 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Tái lập công ty Tuyên ngôn của cuộc cách mạng trong kinh doanh

Tác giả: Hammer, Michael; Champy, James; Vũ Tiến Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 1996Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

162. Hạt giống tâm hồn: Những câu chuyện cuộc sống T.7

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 H110.G.

163. Tiết kiệm như những người giàu

Tác giả: Hoàng Mạn Lệ; Kiến Văn; Thanh Nhàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Văn Lang 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.024 T308K.

164. Những từ đồng âm trong tiếng Anh

Tác giả: Nguyễn Thành Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1998Nhan đề song song: English guides homophones.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 NH556T.

165. Lỗi ngữ pháp phổ biến

Tác giả: Turton, Nigel D; Nguyễn Quốc Hùng; Phạm Ngọc Thạch.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; MacMillan 1999Nhan đề song song: ABC of common grammatical errors.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 L452NG.

166. Reading strategies for the IELTS test Ấn bản mới

Tác giả: Lê Huy Lâm; Trần Vệ Đông; Vương Băng Hân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 R200D.

167. Tâm trạng của người mới về hưu

Tác giả: Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 155.67 T120T.

168. Essential reading for IELTS

Tác giả: Hu Min; Gordon, John A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 E206S.

169. MBA trong tầm tay - Quản lý dự án

Tác giả: Verzuh, Eric; Trần Huỳnh Minh Triết; Trịnh Đức Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh ; Tinh văn Media 2008Nhan đề song song: The portable MBA in project management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 MB100T.

170. Sức mạnh của một vị giám đốc một phút Self leadership and the one minuter Manager

Tác giả: Blanchard, Ken; Bích Nga; Laurence Hawkins; Susan Fower; Thảo Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 S552M.

171. Software applications to economics Sách tham khảo dùng cho cao học và nghiên cứu sinh

Tác giả: Trương Mỹ Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí MInh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (10).

172. Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả: Phạm Văn Dược; Đặng Thị Kim Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 PH121T.

173. Đồ họa máy tính và mô hình hóa hình học

Tác giả: B. Anand, Vera; Nguyễn Hữu Lộc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM. Tp. Hồ Chí Minh 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 006.6 Đ450H.

174. Những từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn

Tác giả: Carpenter, Edwin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1999Nhan đề song song: Confusable words.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 NH556T.

175. Vladimir Putin - Nhân vật số 1 Con người, sự kiện, tính cách và bản lĩnh

Tác giả: Fitzpatrick, Catherine A.-; Gevorkyan, Nataliya-; Kolesnikov, Andrei-; Lê Hiền Thảo; Nguyễn Văn Phước; Timakova, Natalya-; Vũ Tài Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 NH121V.

176. Lối nói ẩn dụ trong tiếng Anh

Tác giả: Deignan, Alice.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1999Nhan đề song song: English guides metaphor.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 421 L452N.

177. Ngữ pháp tiếng Pháp

Tác giả: Bourbon, Wendy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tp.Hồ Chí Minh 2003Nhan đề song song: Grammaire Francaise.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 445 PH561PH.

178. Tất cả đều là chuyện nhỏ

Tác giả: Hiền Lê; Thế Tâm; Vương Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 T124C.

179. Tomato TOEIC : Intensive : Listening

Tác giả: Lee Bo-yeong; Kim Hak-in; Kim Jin-gyeong; Lee Mi-yeong; Lê Huy Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM. Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Thư viện số 428 T429T.

180. Marketing dựa trên giá trị Các chiến lược marketing tạo ra tăng trưởng doanh nghiệp và giá trị cổ đông

Tác giả: Doyle, Peter; Cam Thảo; Tường Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh ; Tinh văn Media 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M109D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L