Tìm thấy 95 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Hà Nội trong cuộc vận động giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Tác giả: Đinh Xuân Lâm; Đinh Xuân Lâm; Phạm Xanh; Trần Viết Nghĩa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 H100N.

62. Đông Kinh Nghĩa Thục và văn thơ Đông Kinh Nghĩa Thục Tập 1

Tác giả: Chương Thâu; Chương Thâu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 Đ455K.

63. Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: Phạm Xuân Hằng; Hoàng Hồng; Phạm Xuân Hằng; Phan Phương Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 B305N.

64. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội Thư mục tư liệu trước 1945

Tác giả: Vũ Văn Quân; Nguyễn Hữu Mùi; Phạm Thị Thuỳ Vinh; Vũ Văn Quân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 016.39 T550L.

65. Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc; Nguyễn Quang Ngọc; Nguyễn Thị Việt Thanh; Trương Quang Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 307.7609 PH110T.

66. Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà nội Tập 2

Tác giả: Đặng Trần Phất; Lê Minh Khuê; Trần Nghĩa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 T527T.

67. Thủ đô Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Chí Mỳ; Giang Quân; Nguyễn Chí Mỳ; Nguyễn Viết Chức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Nhan đề song song: Hanoi Capital.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 TH500Đ.

68. Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và Tông giáo triều Lý

Tác giả: Hoàng Xuân Hãn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.7023 L600T.

69. Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật T.1

Tác giả: Trần Nho Thìn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H, Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.92209 TH116L.

70. Kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX

Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 K312T.

71. Gương mặt văn học Thăng Long

Tác giả: Nguyễn Huệ Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.92209 G561M.

72. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội

Tác giả: Hồ Thành Tâm; Lê Thị Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 C102M.

73. Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đằng Ngoài thế kỷ XVII

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.70272 T550L.

74. Văn bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám - Thăng Long

Tác giả: Ngô Đức Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.7023 NH556C.

75. Từ điển đường phố Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thị Dơn; Nguyễn Viết Chức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 915.9731003 T550Đ.

76. Hà Nội danh thắng và di tích T. 2

Tác giả: Đào Đình Bắc; Lưu Minh Trị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 H100N.

77. Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội T.5

Tác giả: Hà Ân; Nguyễn Xuân Khánh; Nguyễn Đổng Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9223008 T527T.

78. Hà Nội danh thắng và di tích T.1

Tác giả: Đào Đình Bắc; Lưu Minh Trị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 H100N.

79. Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội T.3

Tác giả: Nguyễn Đăng Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9228008 T527T.

80. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : Tuyển tập thần tích

Tác giả: Nguyễn Tá Nhí; Nguyễn Văn Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 398.095 T550L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L