Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Am gov 2011

Tác giả: Losco, Baker; Losco, Baker.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Cases in comparative politics

Tác giả: O'Neil, Patrick H; Share, Donald.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Logic chính trị Mỹ Sách tham khảo

Tác giả: Kernell, Samuel; Jacobson, Gary C; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2007Nhan đề song song: The logic of American politics.Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Cases in comparative politics

Tác giả: O'Neil, Patrick H; Fields, Karl J; Share, Donald.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Norton 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Lịch sử chính quyền Thành phố Hà Nội 1945 - 2005

Tác giả: Đoàn Minh Huấn; Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Xuân Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Annual edition: State and local government

Tác giả: Stinebrickner, Bruce; Basehart, Harry.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

7. American politics today

Tác giả: Bianco, William T; Canon, David T.

Ấn bản: Third edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Company, 2013Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Cases in comparative politics

Tác giả: O'Neil, Patrick H; Fields, Karl J; Share, Donald.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Co., 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

9. The American political system

Tác giả: Kollman, Ken.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W.W. Norton & Company, 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L