Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Writing a college handbook Luyện viết văn. Lý thuyết và thực hành. Ngữ pháp trong viết văn

Tác giả: Heffernan, James A.W; Đô Văn Thuấn; E. Lioln, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 421 WR314A.

2. Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt

Tác giả: Minh Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 H561D.

3. Sổ tay người dịch tiếng anh

Tác giả: Hữu Ngọc; Cowan, Mary; Hodgkin, Elizabeth.

Ấn bản: In lần thứ 9Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân tộc 2003Nhan đề song song: A handbook for the English language Translater.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 S450T.

4. Contrastive Analysis in Language : Identifying Linguistic Units of Comparison

Tác giả: D. Willems; B. Defrancq; T. Colleman; D. Noël.

Ấn bản: 3 rd Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Palgrave Macmillan 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

5. A textbook of translation

Tác giả: Newmark, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; Prentice-Hall International, 1988Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 418.02.

6. Interpretation and Translation

Tác giả: Choi Jung Hwa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 한국 Shin-Lôn 2004Nhan đề dịch: Lý Thuyết Dịch cơ bản.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

7. 번역 첫걸음 내딛기

Tác giả: Choi Hee Seob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Đông-In, 2006Nhan đề dịch: Bước đầu tiên của Biên Dịch.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

8. 翻訳を学ぶ人のために

Tác giả: Tetsuo Anzai; Ken Inoue; Akio Kobayashi.

Ấn bản: 改訂新版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 世界思想社; 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.6.

9. 初めて学ぶ翻訳と通訳   言語コミュニケーション入門

Tác giả: Toshiharu Kitabayashi.

Ấn bản: 改訂新版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 松柏社; 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.6.

10. よくわかる翻訳通訳学

Tác giả: Kumiko Torikai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; ミネルヴァ書房; 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.6.

11. 通訳の技術

Tác giả: Katsumi Komatsu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 研究社 ; 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.6.

12. 实用翻译教程

Tác giả: 冯庆华.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 海外语教育出版社, 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

13. 翻译概论

Tác giả: 冯庆华; 姜倩; 何刚强.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 上海外语教育出版社 2008Nhan đề song song: A course in translation basics.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

14. Translation : an advanced resource book

Tác giả: Hatim, B; Munday, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418.02 TR107S.

15. A study on translating English newspapers headlines into Vietnamese (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Ngôn ngữ Anh)

Tác giả: Hoàng Minh Trang; MA: Mai Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; ĐH Thăng Long, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 ST500D.

16. Translating style : a literary approach to translation, a translation approach to literature

Tác giả: Parks, Tim.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kinderhook, NY : St. Jerome Pub., 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 458 TR107S.

17. Literary translation

Tác giả: Wright, Chantal.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York: Routledge, 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418.04 TR107S.

18. Quantitative research methods in translation and interpreting studies

Tác giả: Mellinger, Christopher D; Hanson, Thomas A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London, United Kingdom; Taylor & Francis Ltd, 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418.02 QU105T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L