Tìm thấy 25 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954 Tập 2

Tác giả: Đào Thị Diến; Đào Thị Diến; Đỗ Hoàng Anh; Hoàng Thị Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 H100N.

2. Quản lý nhà nước về gia đình lý luận và thực tiễn

Tác giả: Lê Thị Quý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân trí 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 361 QU105L.

3. Để luôn đạt điểm 10

Tác giả: Green Jr, Gordon W; Trần Vũ Thạch.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 158.1 Đ250L.

4. Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ Sách dùng cho các trường Trung học Y tế

Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo; Nguyễn Văn Mạn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 613.07 K600N.

5. Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường Cuốn sách dành cho nhà giáo ở mọi bậc

Tác giả: Lâm Quang Thiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học sư phạm 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 371 Đ400L.

6. Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm Dùng cho các trường đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Tác giả: Lê Văn Hồng.

Ấn bản: In lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 155 T120L.

7. Giáo dục và nâng cao sức khỏe Sách đào tạo bác sỹ đa khoa. Mã số Đ.01.Y.18

Tác giả: Nguyễn Văn Hiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 610.7 GI108D.

8. New thinking for a new millennium: Education for Knowledge - based Economy

Tác giả: Koh Tommy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore Superskill Grphics, Ltd 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370.2 N200W.

9. Giáo trình quản lí giáo dục hòa nhập

Tác giả: Nguyễn Xuân Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư Phạm 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 372.12 GI-108T.

10. Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội Tập 2

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh; Đinh Thanh Hiếu; Nguyễn Văn Thịnh; Phùng Minh Hiếu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370.959 V115S.

11. Văn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội Tập 1

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh; Đinh Thanh Hiếu; Nguyễn Văn Thịnh; Phùng Minh Hiếu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370.959 V115S.

12. Việc hôm nay chớ để ngày mai Đừng để sự trì hoãn làm hỏng mọi việc

Tác giả: Templar, Richard; Ngọc Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 155.5 V303H.

13. Giáo dục sức khoẻ Sách song ngữ Việt - Anh

Tác giả: Krickeberg, Klaus; Nguyễn Hạnh Thư; Nguyễn Thị Bích; Nguyễn Văn Hùng; Phan Vũ Diễm Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2014Nhan đề song song: Health education.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (44). Kho tài liệu: Kho mượn 614.4 GI108D.

14. Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: Bùi Xuân Đính; Bùi Xuân Đính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370.959 GI108D.

15. Cẩm nang học tích cực cho sinh viên y khoa

Tác giả: Đinh Hữu Dung; Nguyễn Đức Hinh; Phạm Thị Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 610.7 C120N.

16. Những quy định pháp luật mới nhất về công tác giáo dục và đào tạo

Tác giả: Phạm Văn Mỹ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 344 C455T.

17. Kinh tế giáo dục học Tài liệu tham khảo nội bộ

Tác giả: Cận Hi Bân; Từ Nghĩa Tài; Trì Vi Quốc.

Ấn bản: Bản chỉnh lý và hiệu đínhKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục nhân dân 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 370 K312T.

18. Chương trình các phương pháp tiếp cận, các vấn đề đang tiếp diễn Tài liệu tham khảo nội bộ

Tác giả: Marsh, Colin J; Willis, Geoge.

Ấn bản: X b. lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 373.2 CH561TR.

19. Education in VietNam: Current state and issues

Tác giả: Trần Kiều.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2002Nhan đề song song: Giáo dục Việt Nam: Thực trạng và vấn đề.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370 GI108D.

20. Tự teen sải bước vào đời 118 chiến thuật giúp con bạn nâng cao năng lực và lòng tự tin

Tác giả: Steiberg, Gregg; Chung Quý; Thảo Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 155.5 T550T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L