<![CDATA[Thư viện đại học Thăng Long Tìm kiếm 'su,complete-subfield:"Giáo dục" and se:Tủ sách Thăng Long 1000 năm and au:Phùng Minh Hiếu and itype:KM and au:Nguyễn Văn Thịnh']]> http://thuvien.thanglong.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%2Ccomplete-subfield%3A%22Gi%C3%A1o%20d%E1%BB%A5c%22%20and%20se%3AT%E1%BB%A7%20s%C3%A1ch%20Th%C4%83ng%20Long%201000%20n%C4%83m%20and%20au%3APh%C3%B9ng%20Minh%20Hi%E1%BA%BFu%20and%20itype%3AKM%20and%20au%3ANguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8Bnh&format=rss2 Kết quả tìm kiếm của 'su,complete-subfield:"Giáo dục" and se:Tủ sách Thăng Long 1000 năm and au:Phùng Minh Hiếu and itype:KM and au:Nguyễn Văn Thịnh' tại Thư viện đại học Thăng Long 2 0 50