Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Fundamental accounting principles

Tác giả: Larson, Kermit D; Chiappetta, Barbara; Wild, John J.

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F512D.

2. Managerial accounting

Tác giả: Garrison, Ray H; Noreen, Eric W.

Ấn bản: 8th ed. Ray H. Garrison, Eric W. NoreenKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

3. Fundamental financial accounting concepts

Tác giả: Edmonds, Thomas P.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F512D.

4. Fundamental accounting principles V.1 chapters 1- 12

Tác giả: Larson, Kermit D; Chiappetta, Barbara; Wild, John J.

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F512D.

5. Managerial accounting

Tác giả: Garrison, Ray H; Brewer, Peter C; Noreen, Eric W.

Ấn bản: 11th ed. Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. BrewerKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

6. Wiley revenue recognition : understanding and implementing the new standard

Tác giả: Flood, Joanne M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2017Nhan đề song song: Wiley revenue recognition + website.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.73 W300L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L