Giới hạn kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 106 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Reading the world : ideas that matter

Tác giả: Austin, Michael.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W.W. Norton & Co., 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 R200D.

2. Back to the lake : a reader for writers

Tác giả: Cooley, Thomas.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W.W. Norton & Co., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 C101T.

3. A writer's resource : (comb version) : a handbook for writing and research

Tác giả: Maimon, Elaine P; Peritz, Janice; Yancey, Kathleen Blake.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 WR314E.

4. Life 1 : Student's book

Tác giả: Dummett, Paul; Hughes, John; Stephenson, Helen.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Sherrise Roehr, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 L300F.

5. New Headway English Course. Upper-Intermediate Student's Book & Workbook

Tác giả: Liz; John Soars.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đà Nẵng Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

6. Reading Explorer 2

Tác giả: MacIntyre, Paul; Bohlke, David.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.072 R200D.

7. Lifestyle Intermediate Coursebook English for work, socializing & travel

Tác giả: Dubicka, Iwonna; O'Keefe, Margaret.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2010 Pearson Education Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

8. Lifestyle Pre-Intermediate Coursebook : English for work, socializing & travel

Tác giả: John Sydes; Marie Kavanagh.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2010 Pearson Education Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

9. New Headway English Course. Pre-Intermediate Teacher's Book

Tác giả: John Soars; Liz Soars; Mike Sayer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2006 Oxford University Press Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

10. Speakout Elementary Teacher's Book

Tác giả: Jenny Parsons.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011 Pearson Education Limited Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

11. Speakout Elementary Workbook

Tác giả: Frances Eales; Steve Oakes.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011 Pearson Education Limited Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

12. Speakout Elementary : Student's book

Tác giả: Oakes, Mr Steve.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011 Pearson Longman Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

13. Select Readings Pre-Intermediate : Student Book

Tác giả: Linda Lee; Erik Gundersen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2002 Oxford University Press, Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

14. Speakout Pre Intermediate Workbook

Tác giả: Antonia Clare; J. J. Wilson.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2011 Pearson Longman Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.076.

15. Strategic Reading Level 2 : Student's Book

Tác giả: Richards, Jack C; Eckstut-Didier, Samuela.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge.: Cambridge University Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.071 STR110E.

16. Strategic Reading Level 2 : Teacher's Manual

Tác giả: Kathleen O'Reilly; Lynn Bonesteel.

Ấn bản: (2nd Edition)Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge.: Cambridge University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.071 STR110E.

17. Strategic Reading 3 : Student's Book

Tác giả: Richards, Jack C; Eckstut-Didier, Samuela.

Ấn bản: 2nd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge.: Cambridge University Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.071 STR110E.

18. Longman Academic Writing Series 1

Tác giả: Linda Butler.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2014 Pearson Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.072.

19. Select Readings: Upper-Intermediate Student Book

Tác giả: Jean Bernard; Linda Lee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2003 Oxford University Press Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

20. Listening & Notetaking Skills (with Audio script) Level 1

Tác giả: Dunkel, Patricia A; Lim, Phyllis L.

Ấn bản: 4thKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Cengage Learning, 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.3 L313T .

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L