Tìm thấy 42 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phát triển phần mềm dạy học STD Student - Teacher - Develoment

Tác giả: Nguyễn Thị Liên; Nguyễn Xuân Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004 PH110TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004 PH110TR.

2. Word cho người mới bắt đầu

Tác giả: Công Bình; Thành Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 W400RD.

3. Solving dynamics problems in matlab A supplement to accompany Engineering Mechanics: Dynamics

Tác giả: Meriam, J. L; L.G. Kraige.

Ấn bản: 5th edi.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Wiley 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 620.1 S428V.

4. Xây dựng phần mềm HTTP SERVER

Tác giả: Phạm Ích Dẫn; Nguyễn Văn Tam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 X126D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 X126D.

5. Bảo dưỡng máy vi tính bằng phần mềm

Tác giả: Công Bình; biên soạn; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 B108D.

6. Hướng dẫn sử dụng microsft access version 2.0 T.1

Tác giả: Hoàng Quốc Ơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1996Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

7. Phần mềm và phần cứng làm việc với nhau ra sao?

Tác giả: Nguyễn Thế Hùng. -- Ban biên dịch Casada

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM Thống kê 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (3).

8. Kỹ nghệ phần mềm cách tiếp cận của người thực hành T.2

Tác giả: Pressman, Roger S; Ngô Trung Việt.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Giáo dục 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 K300NGH.

9. Phần mềm quản lý thư viện Chuyên đề tốt nghiệp

Tác giả: Lê Quang Hiệp; Mai Thúy Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005 PH121M] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005 PH121M.

10. Object oriented systems development

Tác giả: Bahrami, Ali.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin/McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 O-418J.

11. Mastering ArcGIS

Tác giả: Price, Maribeth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 910.285 M109T.

12. Nhập môn đồ họa máy tính

Tác giả: Lương Chi Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học kỹ thuật 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 006.6 NH123M.

13. Excel cho người mới bắt đầu

Tác giả: Công Bình; Thành Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 E-200X.

14. Hướng dẫn sử dụng microsft access version 2.0 T.2

Tác giả: Hoàng Quốc Ơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

15. Using information technology a practical introduction to computers & communications : complete version

Tác giả: Williams, Brian K; Sawyer, Stacey C.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Technology Education. 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 U500S.

16. Phát triển phần mềm quản lý tuyển dụng Chuyên đề tốt nghiệp

Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Ngọc Quang; Trần Quang Duy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2009Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005.1 PH110TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005.1 PH110TR.

17. Patient billing

Tác giả: Sanderson, Susan M.

Ấn bản: Edition 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Companies 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610 P110-I.

18. Những bài giảng và thực hành Windows NT Server 4.0

Tác giả: Nguyễn Quang Hoà; Ngô Ánh Tuyết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 1997Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (6).

19. Phát triển phần mềm theo phương pháp RATIONAL UNIFIED PROCESS

Tác giả: Triệu Anh Dũng; Đặng Văn Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 PH110TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 PH110TR.

20. Introduction to client/server networking

Tác giả: Hallberg, Bruce; Holcombe, Chuck; Holcombe, Jane; McMahon, Rich; Meyers, Mike.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... McGraw Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004.67 I-312R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L