Tìm thấy 30 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Đức Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Omnisysrem Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Nguyễn Lan Phương; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 GI103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần đầu tư truyền thông toàn cầu GMI Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thành Long; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 Đ107GI] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 Đ107GI.

4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Trường Bình Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Phạm Hoài Thu; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

5. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24H Việt Nam Chuyên nghành: Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thu Hương; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

6. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu và biện pháp cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần dệt may Thái Hòa Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

7. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Cao Trụ Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Trần Tuấn Nhật; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

8. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần dệt kim Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Bùi Lệ Thu; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

9. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH in và thương mại Việt Anh Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Chu Anh Phúc; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

10. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm Chuyên ngành: Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 Đ107GI.

11. Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH viện công nghệ giấy và xenluylo (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng)

Tác giả: Đỗ Thị Hiền; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 PH121T.

12. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Vũ Công; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

13. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Lương Thị Thảo; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

14. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và Xây dựng Ngọc Hoàn (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Trần Thanh Tùng; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

15. Phân tích rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Cổ phần Sài gòn - Hà nội, (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Phùng Bảo Anh; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

16. Hiệu quả sử dụng vốn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Hoàng Thành (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Đỗ Đăng Nam; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

17. Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước số 1 - VIWASEEN.1 (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Anh; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

18. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần Long Vạn Đạt (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Phương Linh; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

19. Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Mỹ Đình (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nam; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

20. Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPcom (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Đào Quang Vũ; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L