Giới hạn kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 64 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. MD Anderson manual of psychosocial oncology

Tác giả: Duffy, James D; Duffy, James D; Valentine, Alan D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.196 M000D.

2. Tâm lý học giao tiếp Phần lý thuyết : Dùng cho sinh viên các trường đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành tâm lý học, quản lý xã hội, xã hội học, KHXHNV, luật kinh tế và doanh nhân

Tác giả: Nguyễn Văn Đồng.

Ấn bản: Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị - Hành chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 153.6 T120L.

3. Bàn về thành công

Tác giả: Marden, Orison; Mạnh Linh; Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 B105V.

4. The Handbook of school psychology

Tác giả: Gutkin, Terry B; Reynolds, Cecil R.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.15 H105B.

5. Psychology

Tác giả: Gray, Peter (Peter O.).

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Worth Publishers 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601-O.

6. The science of psychology an appreciative view

Tác giả: King, Laura A. (Laura Ann).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 SC302C.

7. Health psychology

Tác giả: Taylor, Shelley E.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.001 H200P.

8. Tâm lý học phát triển

Tác giả: Nguyễn Văn Đồng.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 155 T120L.

9. Educational psychology Classroom update, preparing for PRAXIS and practice

Tác giả: Santrock, John W.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw-Hil 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.15 E200D.

10. The craving cure Break the hold carbs and sweets have on your life

Tác giả: Greenberg, Rena.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.852 TH200C.

11. Beyond feelings a guide to critical thinking

Tác giả: Ruggiero, Vincent Ryan.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153.4 B207D.

12. Tâm lý học đám đông La Psyhologie Des Foules - 1895

Tác giả: LeBon Gustave; Bùi Văn Nam Sơn; Nguyễn Xuân Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 150.19 T120L.

13. An introduction to psychology

Tác giả: Wallac, Patricia M.

Ấn bản: 4th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston; Massachusetts; burr Ridge.... McGraw Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 I-311T.

14. Abnormal psychology clinical perspectives on psychological disorders

Tác giả: Halgin, Richard P; Whitbourne, Susan Krauss.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.89 A100N.

15. Psychological science

Tác giả: Gazzaniga, Michael S; Gazzaniga, Michael S.

Ấn bản: 2nd Canadian ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York W. W. Norton & Co. 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS600CH.

16. Psychology

Tác giả: Gleitman,Henry; Alan J.Fridlund; Henry Gleitman.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton company 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 S600CH.

17. Psychometric theory

Tác giả: Nunnally, Jim C; Bernstein, Ira.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork McGraw-Hill 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601-O.

18. Exploring psychology

Tác giả: Myers, David G.

Ấn bản: 7th ed., in modulesKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Worth Publishers 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 E207L.

19. Abnormal psychology

Tác giả: Rosenberg, Robin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Worth Publishers 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.89 A100N.

20. Fundamentals of cognitive psychology

Tác giả: Hunt, R. Reed; Ellis, Henry C.-.

Ấn bản: 7th ediKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 153 F512D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L