<![CDATA[Thư viện đại học Thăng Long Tìm kiếm 'su,complete-subfield:"Tiếng Hàn Quốc" and itype:GT and location:TLU_T1 and au:이정희 and itype:NV and au:이정희 , and location:TLU_T1 and au:김중섭,']]> http://thuvien.thanglong.edu.vn/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=su%2Ccomplete-subfield%3A%22Ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c%22%20and%20itype%3AGT%20and%20location%3ATLU_T1%20and%20au%3A%EC%9D%B4%EC%A0%95%ED%9D%AC%20and%20itype%3ANV%20and%20au%3A%EC%9D%B4%EC%A0%95%ED%9D%AC%20%20%2C%20%20and%20location%3ATLU_T1%20and%20au%3A%EA%B9%80%EC%A4%91%EC%84%AD%2C&format=rss2 Kết quả tìm kiếm của 'su,complete-subfield:"Tiếng Hàn Quốc" and itype:GT and location:TLU_T1 and au:이정희 and itype:NV and au:이정희 , and location:TLU_T1 and au:김중섭,' tại Thư viện đại học Thăng Long 2 0 50