Tìm thấy 36 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Tự học tiếng Nhật qua đàm thoại Giáo trình tự học tiếng Nhật

Tác giả: Gia Huy; Trí Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đà nẵng 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550H.

22. Tính khả tri của văn hoá Bàn về ý niệm phổ biến, đồng nhất, chung và cuộc đàm thoại giữa những nền văn hoá

Tác giả: Jullien, Francois; Nguyên Ngọc; Phạm Dõng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 306 T312K.

23. Giáo trình Hán ngữ Bổ sung bài tập đáp án T.1 Quyển thượng

Tác giả: Trần Đức Lâm; Trần Thị Thanh Liêm; Trần Trà My.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. NXB. Đại học sư phạm 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 GI-108T.

24. 10.000 Câu đàm thoại Anh - Việt thông dụng Mastering course modern english self - Learning

Tác giả: Ninh Hùng; Phạm Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đồng Nai. Đồng Nai 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 M558NG.

25. Sổ tay đàm thoại tiếng Nhật du học và du lịch ABC

Tác giả: Trí thức Việt; Sato Toyoda (thực hiện CD).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời Đại 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

26. Sổ tay đàm thoại tiếng Nhật du học và du lịch ABC

Tác giả: Tri thức Việt; Sato Toyoda (thực hiện CD).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 S450T.

27. Tự học 1800 câu đàm thoại tiếng Nhật

Tác giả: The Sakura; Hoàng Quỳnh ch.b.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550H.

28. Đàm thoại tiếng Hoa theo chủ điểm

Tác giả: Lê Khắc Kiều Lục; Trương Văn Giới.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Phương Đông 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 Đ104TH.

29. Đàm thoại tiếng Hoa sơ cấp T.1

Tác giả: Tri thức Việt b.s.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tp. Hồ Chí Minh 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 Đ104TH.

30. Đàm thoại tiếng Pháp hiện đại

Tác giả: Lê Minh Cẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chid Minh Thanh niên 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 448 Đ104TH.

31. Tự học đàm thoại tiếng Pháp cấp tốc

Tác giả: Trần Hữu Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chid Minh Thanh niên 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 448 T550H.

32. Tự học đàm thoại tiếng Pháp cấp tốc

Tác giả: Trần Hữu Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chid Minh Thanh niên 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

33. 经贸中级汉语口语 2册

Tác giả: 黃, 為之.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 北京语言大学出版社 2007Nhan đề dịch: Business chinese conversation [Intermediate].Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 B500C.

34. 经贸中级汉语口语 1册

Tác giả: 黃, 為之.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 北京语言大学出版社 2007Nhan đề dịch: Business chinese conversation [Intermediate].Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 B500C.

35. Collins Easy Learning English Conversation (Book 1)

Tác giả: Thorn, Sheila.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C428L.

36. Collins Easy Learning English Conversation (Book 2)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C428L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L