Tìm thấy 29 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Transforming business : big data, mobility, and globalization

Tác giả: Cerra, Allison; Easterwood, Kevin; Power, Jerry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.05 TR105S.

22. Microsoft Office 2013 : in practice

Tác giả: Nordell, Randy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.5 M301R.

23. Microsoft Office 2013 : ProjectLearn

Tác giả: Coulthard, Glen J.

Ấn bản: 1 editioKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Education; 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.5 M300C.

24. Business : a changing world

Tác giả: Ferrell, O. C; Hirt, Geoffrey A; Ferrell, Linda.

Ấn bản: Ninth edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650 B500S.

25. Business process management : models, techniques, and empirical studies

Tác giả: Aalst, Wil van der; Desel, Jörg; Oberweis, A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 658.4.

26. MOS 2013 study guide for Microsoft Excel

Tác giả: Lambert, Joan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft Press, 2013Nhan đề song song: Microsoft Office Specialist 2013 study guide for Microsoft Excel.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.54.

27. Leading through language : choosing words that influence and inspire

Tác giả: Egnal, Bart.

Ấn bản: 1 editioKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

28. Microsoft Office 2016 at work for dummies

Tác giả: Wempen, Faithe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken: John Wliey & Sons, 2016Nhan đề song song: Office 2016 at work for dummies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.5 M300C.

29. Human + machine : reimagining work in the age of AI

Tác giả: Wilson, H. James; Daugherty, Paul R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 331.25 H511A.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L