Tìm thấy 112 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. A more pefect union

Tác giả: Harrison, Brigid C; Harris, Jean.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw Hill, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 M400R.

102. Comparative politics ; an introduction

Tác giả: Klesner, Joseph L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw Hill, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.3 C429P.

103. American politics today

Tác giả: Bianco, William T; Canon, David T.

Ấn bản: Third edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Company, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 A104E.

104. Essentials of comparative politics

Tác giả: O'Neil, Patrick H.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Co., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.3 E206S .

105. Cases in comparative politics

Tác giả: O'Neil, Patrick H; Fields, Karl J; Share, Donald.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Co., 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.3 C100S.

106. The American political system

Tác giả: Kollman, Ken.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W.W. Norton & Company, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 A104E.

107. 臺灣民主轉型的經驗與啟示

Tác giả: 朱雲漢; 張茂桂.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 社會科學文獻出版社, 2012Nhan đề dịch: Taiwan's democratic transition : experience and inspiration.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.51 臺000灣.

108. "四清"运动亲历记

Tác giả: 林小波, 編; 郭德宏.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 人民, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 951.05 四000清.

109. 徐復觀全集

Tác giả: 徐 復觀.

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 社會科學文獻出版社, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 徐000復.

110. Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 335.4 GI-108TR.

111. Phương pháp trả lời các câu hỏi triết học (Dùng cho sonh viên các trường Đại học và cao đẳng)

Tác giả: Vương Tất Đạt; Nguyễn Thị Vân Hà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Kinh tế quốc dân 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 335.4.

112. Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4 GI-108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L