Tìm thấy 112 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Global studies: Europe

Tác giả: Frankland, E. Gene.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 940 GL400B.

22. Electing Jesse Ventura a third-party success story

Tác giả: Lentz, Jacob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Lynne Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 324.97 EL201T.

23. International politics on the world stage John T. Rourke

Tác giả: Rourke, John T.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Guilford, Conn.] McGraw-Hill/Dushkin 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327 I-311T.

24. Understanding contemporary Africa

Tác giả: Gordon, April A; Gordon, Donald L.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 960.3 U512D.

25. Comparative politics of the Third World linking concepts and cases

Tác giả: Green, December; Luehrmann, Laura.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Co. L. Rienner 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.3 C429P.

26. Cases in comparative politics

Tác giả: O'Neil, Patrick H; Share, Donald.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.3 C100S.

27. Understanding contemporary China

Tác giả: Gamer, Robert E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Lynne Rienner Publishers 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 951 U512D.

28. Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Dùng cho các trường đại học, cao đẳng

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Bộ Giáo dục và Đào tạo 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4346 NG121H.

29. A gender agenda Asia-Europe dialogue 2

Tác giả: Liz Bavidge. -- Asia-Europe Foundation; Nihon Kokusai Koryu Senta

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore Asia-Europe Foundation Japan Center for International Exchange 2003Nhan đề song song: Bavidge, Liz.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 360 G203D.

30. Logic chính trị Mỹ Sách tham khảo

Tác giả: Kernell, Samuel; Jacobson, Gary C; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2007Nhan đề song song: The logic of American politics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 320 L427C.

31. Development and democracy in India

Tác giả: Sharma, Shalendra D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.95 D202-O.

32. Understanding the contemporary Middle East

Tác giả: Gerner, Deborah J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, CO Lynne Rienner Publishers 2000Nhan đề song song: Contemporary Middle East.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 956 U512D.

33. International politics & state strength

Tác giả: Volgy, Thomas J; Bailin, Alison.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. Lynne Rienner Publishers 2003Nhan đề song song: International politics and state strength.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.1 I-311T.

34. Việt Nam on the path of rennewal

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 303.48 V308N.

35. Annual editions: Comparative politics : 07/08

Tác giả: Soe, Christian; Soe, Christian.

Ấn bản: 25th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320 C429P.

36. We the people a concise introduction to American politics

Tác giả: Patterson, Thomas E.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 W200TH.

37. Creating the Zhuang ethnic politics in China

Tác giả: Kaup, Katherine Palmer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Colo. L. Rienner 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 323.1 CR200T.

38. Danh nhân chính trị quân sự Tập 2 Các danh nhân ttrong lĩnh vực chính trị quân sự

Tác giả: Khánh Linh; Khánh Ly.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển bách khoa 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

39. Seeking the sacred raven politics and extinction on a Hawaiian Island

Tác giả: Walters, Mark Jerome.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington Island Press/Shearwater Books 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.95 S201K.

40. Taking sides: Clashing views on controversial issues in world politics

Tác giả: Rourke, John T.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill/ Dushkin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320 T100K.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L