Tìm thấy 112 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Comparative politics A Global introduction

Tác giả: Sodaro, Michael J; Brown, Nathan J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.3 C429P.

62. The American democracy

Tác giả: Patterson, Thomas E.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 A104E.

63. Who rules America? power and politics, and social change

Tác giả: Domhoff, G. William.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.5 WH400R.

64. An insider's guide to political jobs in Washington

Tác giả: Endicott, William T.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY John Wiley & Sons, Inc. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 I-311S.

65. Oklahoma Adventures in time and place

Tác giả: Banks, James A; Beyer, Barry K; Contreras, Gloria; Craven, Jean; Ladson-Billings, Gloria; ; ; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Farmington. - New York McGraw-Hill. School Division 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

66. Democracy and war the end of an illusion?

Tác giả: Henderson, Errol Anthony.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Lynne Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.6 D202-O.

67. Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bậc của Trung Đông và xu hướng đến năm 2020

Tác giả: Bùi Nhật Quang; Kiều Thanh Nga; Trần Thị Lan Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 320.956 M458S.

68. Những nghịch lý của thời gian

Tác giả: Nguyễn Sĩ Dũng.

Ấn bản: In lần thứ 2, có sữa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại; Công ty sách Thái Hà 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 300.9597 NH556NGH.

69. Points of view readings in American government and politics

Tác giả: DiClerico, Robert E; Hammock, Allan S.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 P428S.

70. Vững bước trên con đường đã chọn tái bản có sửa chữa, bổ sung

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 335.434 V556B.

71. Annual editions: American foreign policy. 07/08

Tác giả: Hastedt, Glenn P; Hastedt, Glenn P.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.73 A105N.

72. Essential readings in world politics

Tác giả: Mingst, Karen A; Snyder, Jack L.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327 E206S.

73. China in world politics Policies, processes, prospects

Tác giả: Kornberg, Judith F; Faust, John R.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London,... Lynne Rienner : UBC Press 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.51 CH311A.

74. Vladimir Putin - Nhân vật số 1 Con người, sự kiện, tính cách và bản lĩnh

Tác giả: Fitzpatrick, Catherine A.-; Gevorkyan, Nataliya-; Kolesnikov, Andrei-; Lê Hiền Thảo; Nguyễn Văn Phước; Timakova, Natalya-; Vũ Tài Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 NH121V.

75. Fundamentals of media effects

Tác giả: Bryant, Jennings; Thompson, Susan.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.23 F512D.

76. American government power and purpose

Tác giả: Lowi, Theodore J; Ginsberg, Benjamin; Shepsle, Kenneth A.

Ấn bản: Brief 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York W. W. Norton & Company 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.473 A104E.

77. Nền tảng văn hoá dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh

Tác giả: Hoa, LeVan J; Nguyễn Thừa Hỷ; Nguyễn Việt Long.

Ấn bản: Lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà nội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335. 434 N250T.

78. Nhà nước và cách mạng

Tác giả: Lênin, V.I.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 320.1 NH100N.

79. Essentials of international relations

Tác giả: Mingst, Karen A.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327 E206S.

80. Cultural foundation of Hochiminh's revolutionary ideology

Tác giả: LeVan, Hoa J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà nội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.434 C500L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L