Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The World since 1945 a history of international relations

Tác giả: McWilliams, Wayne C; Piotrowski, Harry.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, Co. Lynne Rienner Publishers 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327 W434L.

2. International politics on the world stage John T. Rourke

Tác giả: Rourke, John T.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Guilford, Conn.] McGraw-Hill/Dushkin 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327 I-311T.

3. Economic development, social order, and world politics with special emphasis on war, freedom, the rise and decline of the West, and the future of East Asia

Tác giả: Weede, Erich.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder L. Rienner Publishers 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.9 E201-O.

4. Taking sides: Clashing views in world politics

Tác giả: Rourke, John T.

Ấn bản: 13th ed., [rev.].Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, IA McGraw-Hill Contemporary Learning Series 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909.83 T100K.

5. Essential readings in world politics

Tác giả: Mingst, Karen A; Snyder, Jack L.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton & Co. 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327 E206S.

6. Globalization/anti-globalization : beyond the great divide

Tác giả: Held, David; McGrew, Anthony G.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge : Polity, 2007Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho đọc T1 303.482 GL400B.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L