Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 번역 첫걸음 내딛기

Tác giả: Choi Hee Seob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea; Đông-In, 2006Nhan đề dịch: Bước đầu tiên của Biên Dịch.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

2. 翻訳を学ぶ人のために

Tác giả: Tetsuo Anzai; Ken Inoue; Akio Kobayashi.

Ấn bản: 改訂新版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 世界思想社; 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.6.

3. 初めて学ぶ翻訳と通訳   言語コミュニケーション入門

Tác giả: Toshiharu Kitabayashi.

Ấn bản: 改訂新版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 松柏社; 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.6.

4. よくわかる翻訳通訳学

Tác giả: Kumiko Torikai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; ミネルヴァ書房; 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.6.

5. 通訳の技術

Tác giả: Katsumi Komatsu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 研究社 ; 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.6.

6. Translation : an advanced resource book

Tác giả: Hatim, B; Munday, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418.02 TR107S.

7. Translating style : a literary approach to translation, a translation approach to literature

Tác giả: Parks, Tim.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kinderhook, NY : St. Jerome Pub., 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 458 TR107S.

8. Literary translation

Tác giả: Wright, Chantal.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York: Routledge, 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418.04 TR107S.

9. Quantitative research methods in translation and interpreting studies

Tác giả: Mellinger, Christopher D; Hanson, Thomas A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London, United Kingdom; Taylor & Francis Ltd, 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418.02 QU105T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L