Tìm thấy 53 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Northstar: Reading and writing 4

Tác giả: Haugnes, Natasha; Maher, Beth.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: White Plains, NY Pearson Education 2009Nhan đề song song: Reading and writing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.2 N400R.

2. Reading advantage

Tác giả: Malarcher, Casey; Hubley, Nancy.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston Thomson Heinle 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 R200A.

3. Well read : skills and strategies for reading

Tác giả: Blass, Laurie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.2 W200L.

4. Hot topics 2

Tác giả: Pavlik, Cheryl.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA : Thomson/Heinle, 2006Nhan đề song song: Hot topics two.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 H435T.

5. Black Beauty

Tác giả: Escott, John; Comport, Sally Wern; Sewell, Anna.

Ấn bản: Simplified ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 BL101K.

6. Little women

Tác giả: Alcott, Louisa May; Cottam, Martin J; Alcott, Louisa May.

Ấn bản: Simplified ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.83 L314T.

7. Three men in a boat

Tác giả: Jerome, Jerome K; Jerome, Jerome K.

Ấn bản: Simplified ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 TH000E.

8. The thirty-nine steps

Tác giả: Buchan, John; Buchan, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008Nhan đề song song: 39 steps.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 TH300R.

9. Treasure Island

Tác giả: Stevenson, Robert Louis; Escott, John; Miller, Ian.

Ấn bản: Simplified ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 TR200S.

10. Dr Jekyll and Mr Hyde

Tác giả: Stevenson, Robert Louis; Rosemary Border.

Ấn bản: Simplified ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 DR000J.

11. The Hound of the Baskervilles

Tác giả: Doyle, Sir Arthur Conan; Rosemary Border.

Ấn bản: 3 edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 H400U.

12. Silas Marner

Tác giả: Eliot, George; West, Clare.

Ấn bản: 3 edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 S300L.

13. A Tale of Two Cities

Tác giả: Dickens, Charles; Mowat, Ralph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 T100L.

14. The Elephant Man

Tác giả: Vicary, Tim; Haris, Nick.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 E200L.

15. A Little Princess: Jennifer Bassett

Tác giả: Bassett, Jennifer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 L314T.

16. White Death

Tác giả: Vicary, Tim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 WH314E.

17. The Wizard of Oz

Tác giả: Baum, L. Frank.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 W300Z.

18. Sherlock Holmes and the Duke's Son

Tác giả: Doyle, Arthur Conan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 SH206H.

19. The President's Murderer

Tác giả: Bassett, Jennifer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 PR200S.

20. The Phantom of the Opera

Tác giả: Bassett, Jennifer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.64 PH105T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L