Tìm thấy 108 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. やさしい日本語指導(11) /日本語教育と評価

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 国際日本語研修協会 , 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

102. Teen Health : Course 3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA: McGraw-Hill Education, 2015Nhan đề dịch: Sức khỏe thanh thiếu niên..Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 T201N.

103. やさしい日本語指導〈11〉 日本語教育と評価

Tác giả: 鈴木 紳郎.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 凡人社, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 YASA.

104. Teaching with heart : poetry that speaks to the courage to teach

Tác giả: Intrator, Sam M; Scribner, Megan.

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Jossey-Bass, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811.6 T200H.

105. Critical Cultural Awareness: Managing Stereotypes Through Intercultural (Language) Education Managing Stereotypes Through Intercultural (Language) Education

Tác giả: Houghton, Stephanie Ann; Furumura, Yumiko; Lebedko, Maria; Li, Song.

Ấn bản: Unabridged edition Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge: Cambridge Scholars Publishing; 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 410.1 CR314-I.

106. Vygotsky's and A.A. Leontiev's semiotics and psycholinguistics : applications for education, second language acquisition, and theories of language

Tác giả: Robbins, Dorothy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Westport, Conn. : Praeger Publishers, 2003Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 418.071 V600G.

107. Introducing Vygotsky : a guide for practitioners and students in early years education

Tác giả: Smidt, Sandra.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.21 I-311TR.

108. Who's afraid of the big bad dragon? : why China has the best (and worst) education system in the world

Tác giả: Zhao, Yong.

Ấn bản: First Edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco: Jossey-Bass, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.951 WH400A.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L