Tìm thấy 108 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: Bùi Xuân Đính; Bùi Xuân Đính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370.959 GI108D.

42. The dare to care team

Tác giả: Laperna Christine.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372 D100R.

43. Taking sides: Clashing views on controversial educational issues

Tác giả: Noll, James Wm; Noll, James Wm. (James William).

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill/Dushkin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 T100K.

44. Getting the most from online learning

Tác giả: Piskurich, George M.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Pfeiffer 2004Nhan đề song song: Learner's guide.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.33 G207T.

45. Computer education for teachers integrating technology into classroom teaching

Tác giả: Sharp, Vicki F.

Ấn bản: 4th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.285 C429P.

46. 中国科技和教育

Tác giả: 席巧娟; 席巧娟- 编著; 张爱秀- 编著.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.951 中000国.

47. Human diversity in education an integrative approach

Tác giả: Cushner, Kenneth; McClelland, Averil; Safford, Philip L.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.117 H511A.

48. What I learned in school reflections on race, child development, and school reform

Tác giả: Comer, James P.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.92 WH110-I.

49. The caregiver’s companion Readings and professional resources: Infants, toodlers, and caregivers - A Curriculum respectful, responsive care and education

Tác giả: Gonzalez-Mena, Janet; Eyer, Dianne Widmeyer.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.709 C100R.

50. Measurement by the physical educator why and how

Tác giả: Miller, David K. (David Keith).

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.7 M200S.

51. Cẩm nang học tích cực cho sinh viên y khoa

Tác giả: Đinh Hữu Dung; Nguyễn Đức Hinh; Phạm Thị Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 610.7 C120N.

52. Cooperative learning increasing college faculty instructional productivity

Tác giả: Johnson, David W; Johnson, Roger T; Smith, Karl A. (Karl Aldrich).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC School of Education and Human Development, George Washington University 1991Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 378.1 C431P.

53. Get ready! for standardized tests

Tác giả: Harris, Joseph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.126 G207R.

54. Những quy định pháp luật mới nhất về công tác giáo dục và đào tạo

Tác giả: Phạm Văn Mỹ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 344 C455T.

55. Creating your teaching portfolio presenting your professional best

Tác giả: Rieman, Patricia L; Okrasinski, Jeanne; Rieman, Patricia L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.14 CR200T.

56. Kinh tế giáo dục học Tài liệu tham khảo nội bộ

Tác giả: Cận Hi Bân; Từ Nghĩa Tài; Trì Vi Quốc.

Ấn bản: Bản chỉnh lý và hiệu đínhKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục nhân dân 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 370 K312T.

57. Elementary classroom management lessons from research and practice

Tác giả: Weinstein, Carol Simon; Mignano, Andrew J.

Ấn bản: 4th. ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372 E200L.

58. Chương trình các phương pháp tiếp cận, các vấn đề đang tiếp diễn Tài liệu tham khảo nội bộ

Tác giả: Marsh, Colin J; Willis, Geoge.

Ấn bản: X b. lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 373.2 CH561TR.

59. Multicultural education and the Internet intersections and integrations

Tác giả: Gorski, Paul.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.33 M510T.

60. Teachers, schools, and society a brief introduction to education

Tác giả: Sadker, David Miller; Zittleman, Karen R.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 T200H.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L