Tìm thấy 108 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. Education in VietNam: Current state and issues

Tác giả: Trần Kiều.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2002Nhan đề song song: Giáo dục Việt Nam: Thực trạng và vấn đề.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370 GI108D.

62. Teachers, schools, and society

Tác giả: Sadker, Myra; Sadker, David Miller.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.1 T200A.

63. Your health today choices in a changing society

Tác giả: Teague, Michael L; Mackenzie, Sara L. C; Rosenthal, David M.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 Y400U.

64. Your health today Choices in a changing society

Tác giả: Teague, Michael L; MacKenzie, Sara L.C; Rosenthal, David M.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 Y610H.

65. Giáo dục học

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mejikarufurendo 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.

66. Foundations of meaningful educational assessment

Tác giả: Musial, Diann.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.26 F435D.

67. Classroom assessment Concepts and applications

Tác giả: Airasian, Peter W; Peter W. Airasian.

Ấn bản: 5th ed .Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... McGraw-Hill. 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.260973 CL109R.

68. Roundtable viewpoints

Tác giả: Munro, Joyce Huth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill Higher Education 2008Nhan đề song song: Educational leadership.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.2 R435T.

69. American education

Tác giả: Spring, Joel H.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 A104E.

70. Leading a learning revolution The story behind Defense Acquisition University's reinvention of training

Tác giả: Anderson, Frank J; Hardy, Christopher R; Leeson, Jeffrey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, CA Pfeiffer 2008Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 355.0071 L200D.

71. Information technology for schools creating practical knowledge to improve student performance

Tác giả: Wilson, James M.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.33 K400R.

72. Tự teen sải bước vào đời 118 chiến thuật giúp con bạn nâng cao năng lực và lòng tự tin

Tác giả: Steiberg, Gregg; Chung Quý; Thảo Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 155.5 T550T.

73. Văn bản pháp luật về giáo dục Trường học, học sinh, sinh viên

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 344.04 V115B.

74. Nền giáo dục của người giàu (Những tay tỷ phú học được gì từ trường đời)

Tác giả: Ellsberg, Michael; Thảo Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2014Nhan đề song song: The Education of Millionaires.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 370.1 N254G.

75. Giáo dục thành nhân

Tác giả: Hoàng Thanh Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 306.43 GI-108D.

76. Vai trò Unesco trong thế kỷ XXI

Tác giả: Koichiro Matsuura; Chu Tiến Ánh; Lại Đức Khái; Đặng Trần Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội ; Hiệp hội Câu lạc bộ Unesco Việt Nam 2005Nhan đề dịch: : = The role oUnesco in the twenty-first century = Le rôle de l'Uneso au XXI siècle.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 306.43 V103TR.

77. Bách khoa thư giáo dục và đào tạo

Tác giả: Nguyễn Minh San; Hoàng Chương; Nguyễn Nam Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 370 B102K.

78. Elementary classroom management : lessons from research and practice

Tác giả: Weinstein, Carol Simon; Romano, Molly E; Mignano, Andrew J.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.1 E200C.

79. American education

Tác giả: Spring, Joel H.

Ấn bản: 15 ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 A104E.

80. The American school : a global context from the puritans to the Obama era

Tác giả: Spring, Joel H.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 TH200A.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L