Tìm thấy 108 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Classroom assessment for teachers

Tác giả: Witte, Raymond H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2012Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.102 CL100A.

82. Create success

Tác giả: Doyle, Jon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw Hill, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 378.1 CR200S.

83. Infants, toddlers, and caregivers : a curriculum of respectful, responsive, relationship-based, care and education

Tác giả: Gonzalez-Mena, Janet; Eyer, Dianne Widmeyer.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362.71 I-311T.

84. How to design and evaluate research in education

Tác giả: Fraenkel, Jack R; Wallen, Norman E; Hyun, Helen H.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.72 H400T.

85. Human diversity in education : an intercultural approach

Tác giả: Cushner, Kenneth; McClelland, Averil; Safford, Philip L.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.117 H511D.

86. Disrupt or be disrupted : a blueprint for change in management education

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.071 D300S.

87. The American school : a global context : from the Puritans to the Obama administration

Tác giả: Spring, Joel H.

Ấn bản: Ninth edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 A104E.

88. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Đình Hiền; TS. Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 H406TH.

89. Classroom-Based Evaluation in Second Language Education

Tác giả: Genesee, Fred; John A. Upshur.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Cambridge University Press 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 CL109R.

90. Seven keys to unlock autism : making miracles in the classroom

Tác giả: Hall, Elaine; Isaacs, Diane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.94 S200V.

91. On the rocketship : how top charter schools are pushing the envelope

Tác giả: Whitmire, Richard.

Ấn bản: First edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.05 O-430T.

92. 国际汉语教堂通用课程大纲

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 杭州市 : 外语教学与硏究出版社, 2008Nhan đề dịch: International curriculum for chinese language education.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370 国000际.

93. Công tác xã hội nhóm trong giáo dục kĩ năng sống cho nhóm trẻ tiểu học tại Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn (Khóa luận tốt nghiệp ngành Công tác xã hội)

Tác giả: Nguyễn Hương Thảo; TS. Vũ Thị Thanh Nhàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 361.3 C455T.

94. Teachers, schools, and society : a brief introduction to education

Tác giả: Sadker, David Miller; Zittleman, Karen R.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 T200CH.

95. Teachers, schools, and society

Tác giả: Sadker, David Miller; Zittleman, Karen R.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.102 T200CH.

96. Literacy and learning lessons from a longtime teacher

Tác giả: Routman, Regie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Newark, Del. : International Reading Association, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.6 L314E.

97. Fluency instruction : research-based best practices

Tác giả: Rasinski, Timothy V; Blachowicz, Camille L. Z; Lems, Kristin.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : The Guilford Press, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.41 FL507N.

98. Suy nghĩ về khoa học và giáo dục trong xã hội đương đại Việt Nam : Góp phần thảo luận chính sách khoa học và giáo dục

Tác giả: Vũ Cao Đàm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Khoa học kỹ thuật; 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 379.597.

99. 日本語教師のテスト作成マニュアル

Tác giả: 伊東 祐郎.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Japan; 萩原印刷出版, 2008Nhan đề dịch: Phương pháp đánh giá trong Giáo dục tiếng Nhật.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 日000本.

100. Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản : Giáo dục và giáo dục lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam - Nhật Bản

Ấn bản: In lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Phụ nữ, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 370.959.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L