Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Đại số 1 Giáo trình và 600 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 5

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Tường; Nguyễn Văn Nghị.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 512.071 GI108TR.

2. Hình học Giáo trình và 400 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 7

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Chi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 516.076 GI108TR.

3. Đại số 2 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 6

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Mai Văn Được; Ngô Ánh Tuyết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 512.071 GI108TR.

4. Giải tích 4 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 4

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Đoàn Quỳnh; Lý Hoàng Tú.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 515.071 GI108TR.

5. Giải tích 3 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 3

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Văn Thường.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 515.071 GI108TR.

6. Giải tích 1 Giáo trình và 300 bài tập có lời giải T.1

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Lý Hoàng Tú; Nguyễn Văn Thường.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 515.071 GI108TR.

7. Giải tích 2 Giáo trình và 600 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 2

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Nguyễn Văn Thường.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 515.071 GI108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L