Tìm thấy 142 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Market leader Intermediate Business english course book

Tác giả: Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Từ điển bách khoa 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428 M109K.

2. Điều dưỡng cơ bản 1 Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Trần Thị Thuận; Đoàn Thị Anh Lê; Lương Văn Hoan; Nguyễn Thị Sương; Phạm Thị Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 Đ309D.

3. Ready for IELTS : Coursebook with Key

Tác giả: Sam, McCarter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Macmillan Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

4. Ready for IELTS : Coursebook

Tác giả: Sam, McCarter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford; Macmillan Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428.

5. face2face : Pre-intermediate student's book (B1)

Tác giả: Redston, Chris; Cunningham, Gillie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge..; Cambridge University Press 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 F101E.

6. Skillful Listening and Speaking Student's Book Level 3

Tác giả: Boyle, Mike; Lockwood, Robyn Brinks; Dorothy E. Zemark.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London Macmillan Education 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 SK300L.

7. Logic induction and counting

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (383). Được ghi mượn (283). Dừng lưu thông (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 511 L400G.

8. Giáo trình Pháp luật đại cương

Tác giả: Nguyễn Hợp Toàn.

Ấn bản: Tái bản lần thứ ba có bổ sung, chỉnh lýKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 346.07 .

9. Pháp luật đại cương

Tác giả: Trần Huỳnh Thanh Nghị; Bùi Thanh Hải; Nguyễn Việt Khoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: HCM Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 346.07.

10. Pháp luật đại cương

Tác giả: Lê Minh Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 346.07.

11. Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 335.4 GI-108TR.

12. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sung Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 335.423 GI-108T.

13. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng, khối kinh tế không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Bành Tiến Long; Trần Thị Hà.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 335.4346 GI-108TR.

14. 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Quang Ân.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 335.434 C125H.

15. Giáo trình lịch sử kinh tế

Tác giả: Nguyễn Trí Dĩnh; Phạm Thị Quý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2007Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

16. Dân tộc học đại cương

Tác giả: Lê Sĩ Giáo; Hoàng Lương; Lâm Bá Nam; Lê Ngọc Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2015Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

17. Giáo trình kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thị Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

18. Giáo trình Thanh toán quốc tế

Tác giả: GS.NGƯT.Đinh Xuân Trình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thông tin và truyền thông 2009Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

19. Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ giáo dịch ngoại thương

Tác giả: Vũ Hữu Tửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế Quốc Dân 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

20. Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Huệ, PGS.TS. Trần Đăng Khâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế Quốc Dân 2016Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L