Tìm thấy 857 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. New Headway Pre-Intermediate Teacher's book

Tác giả: Liz; Maris, Amanda; Soars, John.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207H.

162. Giáo trình kinh tế học Tập 2

Tác giả: Vũ Kim Dũng; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 GI-108TR.

163. Giáo trình hành vi con người và môi trường xã hội

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 302 GI-108T.

164. Giáo trình kinh tế đầu tư

Tác giả: Nguyễn Bạch Nguyệt; Phạm Văn Hùng; Từ Quang Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 GI-108T.

165. Market leader Advanced Business english course book with MyEnlishLab

Tác giả: Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow FT Publishing 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

166. Giáo trình xã hội học giới

Tác giả: Lê Thị Quý.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 305.3 GI-108T.

167. Java lập trình mạng Các kỹ xảo lập trình với Java

Tác giả: Nguyễn Phương Lan; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 C101K.

168. Giải phẫu răng (Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt; Mã số: Đ.42.Z.06)

Tác giả: Hoàng Tử Hùng; Hoàng Đạo Bảo Trâm; Huỳnh Kim Khang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 617.6 GI103P.

169. Market leader Elementary Business english practice file

Tác giả: Rogers, John.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow FT Publishing 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 M109K.

170. Giáo trình kinh tế du lịch

Tác giả: Nguyễn Văn Đính; Trần Thị Minh Hoà; Trương Tử Nhân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân371tr. 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330 GI-108T.

171. Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp T.3

Tác giả: Lê Ngọc Lăng; Mai Văn Được; Nguyễn Đăng Tuấn; Tống Đình Quỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 518 GI521O.

172. Bài giảng gây mê hồi sức Dùng cho đại học và sau đại học T.2

Tác giả: Đào Văn Phan; Lê Xuân Thực; Nguyễn Thụ; Nguyễn Văn Chùng; Phan Đình Kỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.7 B103GI.

173. Bridge - giáo trình tiếng Trung Quốc : Trình độ trung cấp T.1

Tác giả: Trần Chước.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 GI108TR.

174. Bài tập Đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

175. Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Tác giả: Vũ Hữu Tửu.

Ấn bản: Tái bản lần8, có bổ sung , chỉnh lýKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Giáo dục 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 382 K600TH.

176. US A narrative history Vol.2 Since 1865

Tác giả: Davidson, James West; DeLay, Brian; Heyrman, Christine Leigh; Stoff, Michael B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 U521.

177. Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C T.2

Tác giả: Nguyễn Đình Tê; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

178. Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp

Tác giả: Nguyễn Đình Đỗ; Nguyễn Thị Hoà; Nguyễn Trọng Cơ; Nguyễn Vũ Việt; Trương Thị Thuỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Xây dựng 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

179. Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Đình Kiệm; Bạch Đức Hiển.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI -108TR.

180. New Headway Beginner Workbook with key

Tác giả: Liz; Soars, John.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207H.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L