Tìm thấy 857 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Bài giảng nhi khoa T.2

Tác giả: Lê Nam Trà; Đào Ngọc Diễn; Nguyễn Gia Khánh; Nguyễn Quang Anh; Phạm Nhật An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

22. Đại số 2 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 6

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Mai Văn Được; Ngô Ánh Tuyết.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

23. Let's talk 1 Student's book

Tác giả: Jones, Leo; Nguyễn Minh Hải-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

24. Giáo trình Hán ngữ T.1, Quyển thượng

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm; Trần Đức Lâm; Trần Thị Kim Cương; Trần Trà Mi; Trương Ngọc Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

25. Market leader Intermediate Business english course book

Tác giả: Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Từ điển bách khoa 2013Trạng thái: Không có ĐKCB

26. Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

Tác giả: Lê Văn Tâm; Ngô Kim Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

27. Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến.

Ấn bản: Lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

28. Giáo trình thống kê kinh tế

Tác giả: Phan Công Nghĩa; Bùi Đức Triệu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

29. Giáo trình xã hội học đại cương và chuyên biệt

Tác giả: Trịnh Thị Chinh; Đặng Thị Lan Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

30. Giáo trình trợ giúp xã hội

Tác giả: Trần Xuân Kỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

31. Giáo trình giới và phát triển

Tác giả: Nguyễn Thị Thuận; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Xuân Kỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

32. Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán

Tác giả: Nguyễn Cao Văn; Trần Thái Ninh.

Ấn bản: In lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

33. Giáo trình kiến trúc máy vi tính / Vũ Chấn Hưng

Tác giả: Vũ Chấn Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

34. Sinh lý bệnh học

Tác giả: Nguyên Ngọc Lanh; Phan Thị Thu Anh; Trần Thị Chính; Văn Đình Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

35. Modem truyền số liệu

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

36. Nguyên lý kế toán Dùng cho chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Tác giả: Trần Quí Liên; Phạm Thành Long; Trần Văn Thuận.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

37. Giáo trình Hán ngữ T.2, Quyển thượng

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm; Trần Đức Lân; Trần Hoài Thu; Trần Trà My; Trương Ngọc Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

38. Lý sinh Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Phan Sỹ An; Đoàn Thị Giáng Hương; Phan Thị Lê Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

39. Dịch tễ học lâm sàng T.2

Tác giả: Dương Đình Thiện.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

40. Hệ thống câu hỏi và bài tập lý thuyết hạch toán kế toán

Tác giả: Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L