Tìm thấy 858 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
261. Market leader Pre-Intermediate Business english Teacher's resource book

Tác giả: Mascull, Bill.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow FT Publishing Pearson & Longman 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 M109K.

262. Giáo trình kiến trúc máy vi tính

Tác giả: Vũ Chấn Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 004.2 GI108TR.

263. Introduction to Matlab 6 for Engineers

Tác giả: Palm III, William. J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw - Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 I-311T.

264. Giáo trình phương pháp tối ưu trong kinh doanh

Tác giả: Trần Việt Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 GI-108T.

265. 450 Bài tập văn phạm tiếng Pháp Trình độ trung cấp

Tác giả: Phạm Đức Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2003Nhan đề song song: 450 nouveux exercices.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 445.076 B454TR.

266. Giáo trình tính chi phí kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền; Phạm Hồng Hải; Phạm Thị Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.15 GI-108T.

267. Miễn dịch học

Tác giả: Nguyễn Ngọc Lanh; Nguyễn Ngọc Lanh; Phạm Thị Phi Phi; Phan Thị Thu Anh; Văn Đình Hoa; Vũ Triệu An.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 616.07 M305D.

268. Kinh tế học vĩ mô

Tác giả: Begg, David; Rudiger Dornbusch; Stanley Fischer; Trần Phú Thuyết.

Ấn bản: Tái bản (8th ed)Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 339 K312T.

269. Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại

Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn; Đặng Hà Giang; Hoàng Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cà Mau Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 QU105T.

270. Giáo trình lý thuyết và bài tập : Microsoft Access 2000 lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu T.1

Tác giả: Nguyễn Đình Tê; Hoàng Đức Hải; Nguyễn Ngọc Minh; Trương Hải Thụy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

271. Bài tập cụm động từ tiếng Anh

Tác giả: Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 B103T.

272. Sinh lý bệnh và miễn dịch - Phần sinh lý bệnh học Sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Tác giả: Văn Đình Hoa; Nguyễn Ngọc Lanh; Phan Thị Thu Anh; Trần Thị Chính; Văn Đình Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 612 S312L.

273. Market leader Upper-Intermediate Business english course book with MyEnlishLab

Tác giả: Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow FT Publishing 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

274. New headway : Intermediate : Student's book and workbook

Tác giả: Liz; Lê Thuý Hiền - giới thiệu; Soars, John.

Ấn bản: In lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 428 N207H.

275. Giáo trình thanh toán quốc tế Dành cho các trường đại học đã được bổ sung và cập nhật

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

276. Giáo trình pháp luật đại cương

Tác giả: Nguyễn Văn Viện.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 GI108TR.

277. Kinh tế học vĩ mô Giáo trình

Tác giả: Gordon, Robert J; Đoàn Thắng; Lê Tùng Ba; Nguyễn Ngọc Bích.

Ấn bản: Lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật và trường Đại học Ngoại thương 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 339 K312T.

278. Điều dưỡng nhi khoa Sách đào tạo điều dưỡng đa khoa trung học

Tác giả: Trần Quỵ; Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Thuý Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 Đ309D.

279. Thể dục dụng cụ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thể dục Thể thao 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 613.7 TH250D.

280. Ký sinh trùng Sách đào tạo bác sĩ đa khoa, mã số: Đ.01.Y.08

Tác giả: Phạm Văn Thân; Hoàng Tân Dân; Phạm Trí Tuệ; Trương Thị Kim Dung; Trương Thị Kim Phượng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 616.9 K600S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L