Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến.

Ấn bản: Lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Giáo trình tài chính quốc tế

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ dùng cho các trường đại học

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Văn Tiến.

Ấn bản: Lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Giáo trình tài chính tiền tệ

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Giáo trình thanh toán quốc tế & tài trợ ngoại thương UCP 600; ISBP 681; Incoterms 2010; URC 522

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Giáo trình tài chính quốc tế

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Giáo trình thanh toán quốc tế Dành cho các trường đại học đã được bổ sung và cập nhật

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Giáo trình tài chính quốc tế Dành cho các trường đại học

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến.

Ấn bản: lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Giáo trình kinh tế tiền tệ ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Mai Văn Bạn; Nguyễn Thị Kim Thanh; Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Bài tập và bài giải tài chính quốc tế

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Mai Vân Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Lao động, 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Giáo trình tài chính quốc tế

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Thống kê, 2012Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Trần Nguyễn Hợp Châu; Nguyễn Thị Hồng Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2015Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L