Tìm thấy 857 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Giáo trình tin học văn phòng : Windows XP, Word, Excel Lý thuyết, bài tập và lời giải

Tác giả: Bùi Thế Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.52 GI108TR.

122. Điều dưỡng nội khoa Sách đào tạo điều dưỡng đa khoa trung học

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 Đ309D.

123. Giáo trình thị trường tài chính/ Thị trường chứng khoán

Tác giả: Bùi Kim Yến; Lại Tiến Dĩnh; Thân Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI-108TR.

124. Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế Ph.1 Đại số tuyến tính

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512.0076 H561D.

125. Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số: Mạch Logic T.3

Tác giả: VN-Guide.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 621.381 GI-108TR.

126. New Headway Elementary Teacher's book

Tác giả: Liz; Maris, Amanda; Soars, John.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207H.

127. Elementary and intermediate algebra A Unified Approach

Tác giả: Baratto, Stefan; Bergman, Barry.

Ấn bản: Edition 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (3).

128. Nhập môn quản trị học

Tác giả: Đào Duy Huân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thống kê 1997Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

129. Market leader Advanced Business english Teacher's resource book

Tác giả: Mascull, Bill.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow FT Publishing Pearson & Longman 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 M109K.

130. Bài tập xác suất và thống kê toán Dùng cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Thế Hệ; Trần Thái Ninh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tư, có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 519.2 B103T.

131. Market leader Elementary Business english Teacher's resource book

Tác giả: Mascull, Bill.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow FT Publishing Pearson & Longman 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 M109K.

132. Giáo trình kinh tế Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Khắc Minh; Nguyễn Trí Dĩnh; Nguyễn Văn Thường; Phạm Huy Vinh; Trần Khánh Hưng.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa bổ sung lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.959 GI-108T.

133. Giáo trình tài chính tiền tệ

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 332.071 GI-108TR.

134. Giáo trình lý thuyết và thực hành Java lập trình cơ sở dữ liệu Phương pháp, kỹ thuật, giải pháp

Tác giả: Nguyễn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 GI108TR.

135. Giáo trình Hán ngữ T.1, Quyển hạ

Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm; Trần Đức Lân; Trương Ngọc Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn .

136. Lập trình hướng đối tượng với C++

Tác giả: Lê Đăng Hưng; Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thuỷ; Tạ Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

137. Giáo trình an sinh xã hội

Tác giả: Nguyễn Văn Định; Phạm Thị Định.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 362 GT-108TR.

138. Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty

Tác giả: Nguyễn Mạnh Quân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho mượn 174 GI-108T.

139. Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán

Tác giả: Nguyễn Cao Văn; Trần Thái Ninh.

Ấn bản: In lần thứ 4 có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 519.2 GI108TR.

140. Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số: Hệ thống máy vi tính, thiết bị nhớ, PLD T.4

Tác giả: VN-Guide.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 621.381 GI-108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L