Tìm thấy 857 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108T.

142. Miễn dịch học đại cương :Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Phan Thị Phi Phi; Lê Ngọc Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 612 M305D.

143. Giáo trình lý thuyết thống kê

Tác giả: Trần Thị Kim Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.02 GI-108TR.

144. Giáo trình quản lí giáo dục hòa nhập

Tác giả: Nguyễn Xuân Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư Phạm 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 372.12 GI-108T.

145. Bài tập đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

146. College physics with an integrated approach to forces and kinematics

Tác giả: Giambattista, Alan; Ricardson, Betty McCarthy; Richardson, Robert C.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 530 C400L.

147. Kinh tế học vĩ mô

Tác giả: Begg, David; Rudiger Dornbusch; Stanley Fischer; Trần Phú Thuyết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 339 K312T.

148. Giáo trình nghiệp vụ nhà hàng

Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình; Hà Nam Khánh Giao; Nguyễn Văn Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.HCM Tổng hợp 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 647.95 GI108T.

149. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Thu Thuỷ; Nguyễn Thuý Anh; Phạm Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2011Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

150. Giáo trình lý thuyết và thực hành Java Servlets Lập trình, ví dụ, ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Tiến; Đặng Xuân Hường; Ngô Quốc Việt; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thông kê 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 GI108TR.

151. Phôi thai học người

Tác giả: Đỗ Kính.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 612.6 PH452TH.

152. Market leader Elementary Business english course book with MyEnlishLab

Tác giả: Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow FT Publishing 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

153. Tâm lý và Đạo đức y học Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Phạm Thị Minh Đức; Lê Thu Hoà; Trần Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 T120L.

154. Lịch sử các học thuyết kinh tế

Tác giả: Nguyễn Văn Trình; Nguyễn Văn Luân; Vũ Văn Nghinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330.1 L302S.

155. Hóa học Dùng đào tạo cử nhân điều dưỡng

Tác giả: Phan An.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 612 H401H.

156. Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương - lý thuyết và thực hành Tập 1

Tác giả: Nguyễn Thị Hường; Tạ Lợi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 382.071 GI-108T.

157. Lý thuyết hạch toán kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Đông; Đặng Thị Loan; Nguyễn Minh Phương; Nguyễn Văn Công; Phạm Thị Gái.

Ấn bản: In lần thứ 7, có sửa đổi, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 L600T.

158. Giáo trình khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (2).

159. Giáo trình kỹ thuật kinh doanh thương mại quốc tế

Tác giả: Hà Thị Ngọc Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 382 GI-108TR.

160. Lý thuyết mạch Giáo trình cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật T.2

Tác giả: Phương Xuân Nhàn; Hồ Anh Tuý.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 621.319 L600TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L