Tìm thấy 857 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
181. Giáo trình khoa học quản lý T.1

Tác giả: Đỗ Hoàng Toàn; Bùi Đức Thọ; Phạm Ngọc Côn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI-108TR.

182. Giải tích 4 Giáo trình và 500 bài tập có lời giải Giáo trình toán - Tập 4

Tác giả: Monier, Jean - Marie; Đoàn Quỳnh; Lý Hoàng Tú.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 515.071 GI108TR.

183. Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Tác giả: Đặng Thị Loan; Nguyễn Minh Phương; Nguyễn Thị Đông; Nguyễn Văn Công; Phạm Quang; Trần Đức Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 657.071 GI.108TR.

184. Glencoe literature: Course 4 The reader's choice

Tác giả: Ann Chin, Beverly; Wolfe, Denny.

Ấn bản: California ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... McGraw Hill. Glencoe 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203C.

185. Phương pháp tính

Tác giả: Tạ Văn Đĩnh; Tạ Văn Đĩnh.

Ấn bản: tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 519.075 PH561PH.

186. Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Tác giả: Vũ Hữu Tửu.

Ấn bản: Tái bản lần 10, có bổ sung , chỉnh lýKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Giáo dục 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 382 GI108TR.

187. Market leader Intermediate Business english practice file

Tác giả: Rogers, John.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow FT Publishing 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 M109K.

188. Quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Tác giả: Thái Bá Cẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.15 QU105L.

189. College accounting chapters 1-14

Tác giả: Wild, John J; Richardson, Vernon J; Shaw, Ken W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 C400A.

190. Giáo trình nhập môn công tác xã hội

Tác giả: Bùi Thị Xuân Mai; Nguyễn Lê Trang; Nguyễn Thị Thái Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 361 GI-108T.

191. Lập trình hướng đối tượng với C++

Tác giả: Lê Đăng Hưng; Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thuỷ; Tạ Tuấn Anh.

Ấn bản: In lần thứ 4, có bổ sung, sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 L123TR.

192. Bài giảng chẩn đoán hình ảnh

Tác giả: Bùi Văn Giang; Bùi Văn Lệnh; Hoàng Kỷ; Nguyễn Duy Huề; Phạm Minh Thông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 610.7 B103GI.

193. Giáo trình xã hội học môi trường

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc Gia Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 304 GI-108T.

194. Giáo trình quản trị tác nghiệp

Tác giả: Trương Đức Lực; Nguyễn Đình Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI-108TR.

195. Giáo trình thanh toán quốc tế & tài trợ ngoại thương UCP 600; ISBP 681; Incoterms 2010; URC 522

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 382.071 GI-108T.

196. Lịch sử văn minh thế giới

Tác giả: Vũ Dương Ninh; Đinh Ngọc Bảo; Nguyễn Gia Phu; Nguyễn Quốc Hùng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 8Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 909 L302S.

197. Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học đại cương

Tác giả: Phan Trọng Ngọ; Dương Diệu Hoa; Nguyễn Nhân Ái; Nguyễn Thị Mùi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 150 PH105TR.

198. Điều dưỡng cơ bản Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng, mã số: C.34.Z.01 T.1

Tác giả: Đỗ Đình Xuân; Nguyễn Mạnh Dũng; Tạ Khánh Huệ; Tống Vĩnh Phú; Vũ Thị Thục Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 Đ309D.

199. Giáo trình văn minh Anh - Mỹ

Tác giả: Lê Văn Sự.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thông tấn 2001Nhan đề song song: British - American civilization.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 437.071 GI108TR.

200. New Headway Intermediate Workbook with key

Tác giả: Liz; Soars, John.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 N207H.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L