Tìm thấy 857 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
61. 450 Bài tập văn phạm tiếng Pháp Trình độ trung cấp

Tác giả: Phạm Đức Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông vận tải 2004Nhan đề song song: 450 Nouveaux exercices.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 445.076 B454TR.

62. Giáo trình tham vấn tâm lý

Tác giả: Trần Thị Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 GI-108T.

63. Glencoe literature: Course 5 The reader's choice

Tác giả: Ann Chin, Beverly; Wolfe, Denny.

Ấn bản: California ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... McGraw Hill. Glencoe 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 GL203C.

64. Tomato Toeic compact part 7

Tác giả: Amen IV, Henry; Boswell, John; Kim Hakin; Lee Seonglyong; Lê Huy Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T429T.

65. Nhập môn lập trình ngôn ngữ C Lý thuyết, ví dụ, bài tập mẫu, bài tập

Tác giả: Nguyễn Thanh Thuỷ; Lê Đăng Hưng; Lê Đức Trung; Trần Việt Linh.

Ấn bản: In lần thứ 2.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho thanh lý 005.1 NH123M.

66. Triết học Mác-Lênin Chương trình cao cấp T.I

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 100 TR308H.

67. Giáo trình thống kê toán

Tác giả: Lê Thanh Cường; Lê Thanh Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 519.5 GI108TR.

68. Giáo trình lý thuyết đồ thị

Tác giả: Trương Mỹ Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 2005Nhan đề song song: Theorie des graphes.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 512.071 GI108TR.

69. Giáo trình công tác xã hội nhóm

Tác giả: Nguyễn Thị Thái Lan; Bùi Thị Xuân Mai; Nguyễn Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 361 GI-108TR.

70. Bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp Dùng cho sinh viên chuyên ngành kế toán & kiểm toán

Tác giả: Nguyễn Thị Lời; Phạm Quang; Phạm Thị Bích Chi; Trần Quý Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 B103T.

71. Market leader Advanced Business english practice file

Tác giả: Rogers, John.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow FT Publishing 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 M109K.

72. Phẫu thuật tạo hình

Tác giả: Lê Gia Vinh; Nguyễn Bắc Hùng; Nguyễn Roãn Tuất; Trần Thiết Sơn.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 617.9 PH125TH.

73. Giáo trình lịch sử kinh tế

Tác giả: Nguyễn Trí Dĩnh; Phạm Huy Vinh; Trần Khánh Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.09 GI-108TR.

74. English file Elementary :Workbook with key

Tác giả: Oxenden, Clive; Christina Latham Koenig; Paul Seligson.

Ấn bản: third editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 E204L.

75. Ngôn ngữ lập trình C

Tác giả: Quách Tuấn Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo Dục 1998Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (3).

76. Giáo trình quản trị tác nghiệp

Tác giả: Trương Đức Lực; Mai Xuân Được; Nguyễn Đình Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658 GI-108TR.

77. New English file Pre-Intermediate Workbook with key

Tác giả: Koenig, Christina Latham; Oxenden, Clive.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2012Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

78. Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi

Tác giả: Nguyễn Nam Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 004.2 C125TR.

79. Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 GI-108T.

80. Giáo trình kinh tế lượng

Tác giả: Nguyễn Quang Dong; Nguyễn Thị Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.1 GI-108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L