Tìm thấy 111 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
101. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : Thư mục tư liệu trước 1945 T.1

Tác giả: Nguyễn Hữu Mùi; Nguyễn Ngọc Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 016.49517 T500S.

102. Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội T.6

Tác giả: Hồ Anh Thái; Lê Minh Khuê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9223008 T527T.

103. Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội Ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội từ 1900 đến nay T.2

Tác giả: Nguyễn Đăng Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9228008 T527T.

104. Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX T.2

Tác giả: Nguyễn Văn Uẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 H100N.

105. Tục ngữ, ca dao dân ca Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thúy Loan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 398.9095731 T506N.

106. Câu đối Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 398.20959731 C125Đ.

107. Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX T.1

Tác giả: Nguyễn Văn Uẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 H100N.

108. Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội Biên niên sự kiện (1945 - 1969)

Tác giả: Nguyễn Trọng Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.704 H450C.

109. Thú ăn chơi người Hà Nội

Tác giả: Băng Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 TH500Ă.

110. Hà Nội trái tim hồng 100 ca khúc về Hà Nội được nhiều người yêu thích

Tác giả: Vương Tâm; Nguyễn Thanh Bình; .

Ấn bản: Tái bản có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Thanh niên 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

111. Gia đình Thăng Long- Hà Nội

Tác giả: Lê Thị Quý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Nxb Hà Nội 2019Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 306.85 GI-100Đ.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L