Tìm thấy 25 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật T.1

Tác giả: Trần Nho Thìn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H, Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.92209 TH116L.

2. Kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX

Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 K312T.

3. Gương mặt văn học Thăng Long

Tác giả: Nguyễn Huệ Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.92209 G561M.

4. Văn bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám - Thăng Long

Tác giả: Ngô Đức Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.7023 NH556C.

5. Từ điển đường phố Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thị Dơn; Nguyễn Viết Chức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 915.9731003 T550Đ.

6. Hà Nội danh thắng và di tích T. 2

Tác giả: Đào Đình Bắc; Lưu Minh Trị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 H100N.

7. Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội T.5

Tác giả: Hà Ân; Nguyễn Xuân Khánh; Nguyễn Đổng Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9223008 T527T.

8. Hà Nội danh thắng và di tích T.1

Tác giả: Đào Đình Bắc; Lưu Minh Trị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 H100N.

9. Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội T.3

Tác giả: Nguyễn Đăng Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9228008 T527T.

10. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : Tuyển tập thần tích

Tác giả: Nguyễn Tá Nhí; Nguyễn Văn Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 398.095 T550L.

11. Di văn thời Tây Sơn trên đất Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: Trần Nghĩa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H, Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.92208001 D300V.

12. Tuyển tập truyện ngắn Thăng Long - Hà Nội T.2

Tác giả: Lê Minh Khuê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H, Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9223008 T527T.

13. Thăng Long - Hà Nội những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm

Tác giả: Hoàng Thị Thảo; Lê Đình Sỹ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. NXb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 TH116L.

14. Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội T. 1

Tác giả: Nguyễn Đăng Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9228008 T527T.

15. Thăng Long - Hà Nội: Tuyển tập công trình nghiên cứu văn hoá

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Phương; Đỗ Thị Hương Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 TH116L.

16. Tuyển thơ Thăng Long - Hà Nội mười thế kỷ T. 2

Tác giả: Đỗ Pháp Thuận; Bằng Viêt; Nguyễn Huệ Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.922 T527TH.

17. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội : Thư mục tư liệu trước 1945 T.1

Tác giả: Nguyễn Hữu Mùi; Nguyễn Ngọc Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 016.49517 T500S.

18. Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội T.6

Tác giả: Hồ Anh Thái; Lê Minh Khuê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9223008 T527T.

19. Tuyển tập ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội Ký - tản văn Thăng Long - Hà Nội từ 1900 đến nay T.2

Tác giả: Nguyễn Đăng Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.9228008 T527T.

20. Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX T.2

Tác giả: Nguyễn Văn Uẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 H100N.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L