Tìm thấy 899 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
101. Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TECHNOIPORT

Tác giả: Vũ Thị Bích Hường; Phạm Bích Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

102. Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng tại công ty ứng dụng phát triển phát thanh truyền hình

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Lan; Nguyễn Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

103. Hoàn thiện công tác tổ chức cung ứng và hạch toán nguyên vật liệu ở công ty in Tiến Bộ

Tác giả: Dương Thị Minh Thúy; Lê Quang Bính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

104. Advanced financial accounting

Tác giả: Baker, Richard E.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Ma McGraw-Hill Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A102V.

105. Những quy định về kiểm toán và kế toán

Tác giả: Lê Thành Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 NH556QU.

106. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bia Hà Nội

Tác giả: Hoàng Quang Long; Nguyễn Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

107. Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại xí nghiệp dược phẩm trung ương I

Tác giả: Đinh Thị Ngọc Thủy; Đoàn Thị Hồng Nhung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2007Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

108. Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty bánh kẹo Tràng An

Tác giả: Lê Thị Mai Phương; Nguyễn Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

109. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp_vật tư_vận tải sông Đà 12

Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy; Nguyễn Thị Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

110. Accounting theory an information content perspective

Tác giả: Christensen, John Asmus; Demski, Joel S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A101C.

111. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty phát triển kỹ thuật xây dựng

Tác giả: Huỳnh Thị Hà Ninh; Lê Thị Nhuận.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

112. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại tổng hợp Sơn Tây

Tác giả: Trần Thu Trang; Vũ Thị Kim Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

113. Intermediate accounting

Tác giả: Spiceland, J. David; Sepe, James F; Tomassini, Lawrence A.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 I311T.

114. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc gia cầm ĐÔng Anh

Tác giả: Phạm Thị Thanh Hương; Nguyễn Văn Hậu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2005Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

115. Intermediate Accouting

Tác giả: Williams, Jan R; Keith G. Stanga; Willam W. Holder.

Ấn bản: Fourth editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States The Dryden Press Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 I300N.

116. 22 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp. Được biên soạn trên cơ sở tham khảo các văn bản pháp quy mới nhất về kế toán

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H103H.

117. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xe đạp VIHA

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thúy; Trần Thị Hồng Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

118. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Bê tông và xây dựng Thịnh Liệt

Tác giả: Hoàng Thị Thu Huyền; Phạm Thị Gái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

119. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc kế toán trưởng doanh nghiệp quy định mới nhất về kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính thuế, hoá đơn, chi phí hợp lý, hợp lệ, chế độ công tác phí, tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện đi lại trong doanh n

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 Q523Đ.

120. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần may Chiến Thắng

Tác giả: Tô Hồng Vân; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2005Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L