Tìm thấy 899 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
141. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Long Hoàng kế toán

Tác giả: Nguyễn Thu Phương; Đào Diệu Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

142. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hồng Dương Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Phạm Thùy Trang; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

143. Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động tại Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Trần Văn Hưởng; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

144. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp than Khe Tam Luận văn tốt nghiệp ngành kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Giang; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H657T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H657T.

145. Kế toán dịch vụ

Tác giả: Nguyễn Phú Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

146. Hoàn thiện kế toán chi phí kinh doanh tại tổng công ty chè Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Tác giả: Trần Thị Thu Trang; Đặng Thị Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (2 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

147. 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H103TR.

148. Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp Áp dụng từ ngày 1-1-1996 theo quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

149. Các sơ đồ hạch toán kế toán doanh nghiệp mới nhất Thực hiện theo những chuẩn mực kế toán mới được ban hành

Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 CH250Đ.

150. Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ sổ kế toán và lập báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu

Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm; Nguyễn Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

151. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Minh Hoàng Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Vũ Thị Hường; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406T.

152. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hữu Nghị Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Đỗ Thị Trang Nhung; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

153. Kế toán trưởng doanh nghiệp và những qui định về chế độ quản lý tài chính kế toán mới

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 K250T.

154. Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm tại nhà máy thuốc lá Thăng Long

Tác giả: Ngô Quỳnh Liên; Nguyễn Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

155. Computer accounting with QuickBooks Pro 2007

Tác giả: Ulmer, Donna. -- Adventures in Reading

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 C429P.

156. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gốm xây dựng Đại Thành

Tác giả: Vũ Thị Ánh Dương; Nguyễn Thục Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

157. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt kim Đông Xuân

Tác giả: La Thị Bích Phương; Lê Quang Bính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

158. Phân tích tài liệu kinh doanh trong Microsoft Excel

Tác giả: Trọng Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.54 PH121T.

159. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng và chế biến lâm sản Đông Quang

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

160. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán thu bảo hiểm y tế Hà nội

Tác giả: Lê Thị Kiều Oanh; Nguyễn Thị Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 PH121T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L