Tìm thấy 899 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
161. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại HTXCN 23-9

Tác giả: Đinh Hương Lan; Đoàn Thị Hồng Nhung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

162. Accounting for governmental and nonprofit entities

Tác giả: Wilson, Earl Ray; Kattelus, Susan C; Reck, Jaccqueline L.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A101C.

163. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty bánh kẹo Hải Châu

Tác giả: Trần Thanh Thủy; PGS.TS. Phạm Thị Gái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

164. Designing strategic cost systems how to unleash the power of cost information

Tác giả: Oliver, Lianabel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, Inc. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 D200S.

165. Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới

Tác giả: Huỳnh Minh Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H250TH.

166. Hoàn thiện công tác kế toán xuất khẩu thành phẩm và xác định kết quả xuất khẩu tại công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

Tác giả: Ngô Thị Minh Huyền; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2006Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

167. Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp Phần bổ sung các quy định mới - P2

Tác giả: Trần Văn Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

168. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà Hà Nội - Chi nhánh số 18 Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

169. Giáo trình Kế toán máy Dùng cho sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tác giả: Trần Thị Song Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657.071 GI108TR.

170. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10

Tác giả: Vũ Thu Hường; Nguyễn Thị Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

171. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp ở công trình giao thông 208

Tác giả: Lê Kim Dung; Nguyễn Quang Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

172. Giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Đã chỉnh lý, bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30-3-2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 GI462TH.

173. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Đại Đức Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Trần Minh Phương; Nguyễn Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

174. Accounting, information technology, and business solutions

Tác giả: Hollander, Anita Sawyer; Cherrington, J. Owen; Denna, Eric L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA Irwin/McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.1 F313H.

175. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kĩ thuật (TECHNOIPORT)

Tác giả: Mai Thị Hồng; Lê Thị Nhuận.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (2 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

176. Nguyên lý kế toán Mỹ

Tác giả: Thacker, Ronald J; Đặng Kim Cương; Nguyễn Thị Xuân Lan; Phùng Thị Thanh Thuỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1994Nhan đề song song: Accounting Principles.Nguồn trực tuyến: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4724 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Thư viện số 657 NG527L.

177. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà

Tác giả: Vũ Thị Trang Nhung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2005Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

178. Tự học kế toán hàng tồn kho C#2005

Tác giả: Phan Hoàng; Phan Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa Thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 T550H.

179. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đá SPILIT Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Nguyễn Xuân Trung; Vũ Thị Kim Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

180. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội

Tác giả: Bùi Huyền Linh; Vũ Thị Kim Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L