Tìm thấy 899 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
181. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Hà Nội

Tác giả: Đậu Thanh Minh; Đoàn Thị Hồng Nhung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

182. Hoàn thiện công tác kế toán hàng nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam (VINAGIMEX)

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy; Đặng Thị Loan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

183. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789 - Bộ Quốc phòng

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương; Đoàn Thị Hồng Nhung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

184. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang; Vũ Thị Kim Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2012Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406T.

185. Kế toán công ty cổ phần và công ty chứng khoán Lý thuyết và bài tập

Tác giả: Phan Đức Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

186. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích bảng cân đối kế toán ở công ty công trình giáo thông 208

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thơ; Đàm Văn Huệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 M458S.

187. Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam - Hệ thống tài khoản báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC - Ngày 20-03-2006

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 CH250Đ.

188. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH cơ khí Đông Phong Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Linh; Vũ Thị Kim Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

189. Các văn bản pháp luật về kiểm toán. Có hiệu lực từ 01/01/2006

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 C101V.

190. Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty hóa chất mỏ

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Thị Lời.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (3 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

191. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su Sao Vàng

Tác giả: Nguyễn Thị Thắm; Đặng Thị Loan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

192. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty sách và thiết bị trường học Hà Nội

Tác giả: Phạm Hồng Linh; Nguyễn Viết Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

193. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xe máy tại công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Diêm Thúy; Nguyễn Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2006Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (2 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

194. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP que hàn điện Việt - Đức

Tác giả: Lương Thị Cẩm Vân; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

195. Hệ thống tài khoản kế toán Ban hành theo quyết định 15/QĐ- BTC, thông tư 20/TT-BTC, thông tư 21/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính T.1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H350TH.

196. Kế toán thương mại và dịch vụ Biên soạn theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006

Tác giả: Nguyễn Phú Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

197. Hướng dẫn thực hành lập báo cáo tài chính, hệ thống sơ đồ kế toán doanh nghiệp theo cá chuẩn mực và chế độ kế toán mới Theo quyết định soos/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 và các thông tư hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam'

Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động-Xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

198. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội

Tác giả: Trương Thị Ngọc Hà; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

199. Chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã và những qui định về quản lý tài chính, tư pháp cán bộ xã, phường, thị trấn Văn bản mới nhất

Tác giả: Hoàng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 CH250Đ.

200. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gia công xuất khẩu tại công ty 28/10 - Bộ quốc phòng

Tác giả: Trần Thanh Vân; Lê Quang Bính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L