Tìm thấy 899 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
81. Financial accounting

Tác giả: Williams, Jan R; Jan R. Williams; Joseph V.Carcello; Mark S. Bettner; Susan F.Haka; .

Ấn bản: 12 ediKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F311A.

82. Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ

Tác giả: Phạn Hồng Hải; Phạm Bích Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

83. Hướng dẫn thực hiện kiểm soát chi dành cho các đơn vị có giao dịch với kho bạc nhà nước Tập 2 Các quy định về kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 H561D.

84. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Khải Minh Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Đào Tố Uyên; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

85. Auditing and accounting cases investigating issues of fraud and professional ethics

Tác giả: Thibodeau, Jay C; Freier, Deborah; Thibodeau, Jay C.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.4 A111D.

86. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in Hà Tây

Tác giả: Tăng Thị Thu Thủy; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2006Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

87. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí GTVT

Tác giả: Thạch Kỳ Nam; Lê Thị Nhuận.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

88. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty in báo Hà Nội mới

Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh; Trần Hồng Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

89. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su Sao Vàng

Tác giả: Nguyễn Thúy Vinh; Đỗ Thị Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 K250T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 K250T.

90. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty khóa Việt - Tiệp

Tác giả: Trương Thị Hồng Liễu; Nguyễn Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (1 ).
Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

91. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty chăn ga gối đệm Hàn Quốc ( VIKO GLOWIN)

Tác giả: Trung Mỹ Dung; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

92. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty điện tử công nghiệp

Tác giả: Đào Thu Trang; Đào Diệu Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2006Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

93. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Lê Thị Loan; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

94. Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở công ty QLTSCĐB 238

Tác giả: Ngô Đức Hải; Ngô Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

95. Đổi mới công tác hạch toán kế toán kinh doanh hàng nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến. Khoa kế toán - tài chính

Tác giả: Phan Huệ Minh; Nguyễn Thị Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 Đ452M.

96. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty đầu tư xây lắp thương mại Hà Nội

Tác giả: Vũ Lệ Hằng; Ngô Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (3 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

97. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 CH250Đ.

98. Luật Kế toán, Luật Thống kế và các văn bản hướng dẫn thi hành

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 L504K.

99. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty thiết bị và sản phẩm an toàn Việt nam

Tác giả: Kiều Lê Mỹ; Đào Diệu Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2006Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

100. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần May Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Trần Cẩm Vân; Đào Diệu Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L