Tìm thấy 107 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 4 - Nhà máy cơ khí mạ

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

2. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp số 9 - công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng - Tổng công ty xây dựng Hà nội

Tác giả: Tạ Phương Dung; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

3. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện IV Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Lương Như Ngọc; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

4. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may Thăng Long

Tác giả: Hoàng Phương Anh; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

5. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng tổng công ty xây dựng Hà nội

Tác giả: Bùi Mỹ Hà; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2006Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thép Tân Hoàng Minh Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 K250T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 K250T.

7. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Khải Minh Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Đào Tố Uyên; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

8. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp in Hà Tây

Tác giả: Tăng Thị Thu Thủy; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2006Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

9. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Lê Thị Loan; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

10. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần may Chiến Thắng

Tác giả: Tô Hồng Vân; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2005Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

11. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Tác giả: Lê Thị Thu Hà; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

12. Hoàn thiện công tác nguyên vật liệu tại xí nghiệp bánh - mứt - kẹo Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thu Hường; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

13. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp than Khe Tam Luận văn tốt nghiệp ngành kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Giang; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H657T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H657T.

14. Hoàn thiện công tác kế toán xuất khẩu thành phẩm và xác định kết quả xuất khẩu tại công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long

Tác giả: Ngô Thị Minh Huyền; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2006Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

15. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà Hà Nội - Chi nhánh số 18 Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

16. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP que hàn điện Việt - Đức

Tác giả: Lương Thị Cẩm Vân; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

17. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội

Tác giả: Trương Thị Ngọc Hà; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

18. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Kế toán

Tác giả: Hồ Thị Hải Yến; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406T.

19. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH tập đoàn Hoàng Phát VISSAI

Tác giả: Mai Thị Thu Trang; Mai Thị Thu Trang; Th.s Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

20. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH CMC-SI Luận văn tốt nghiệp ngành tài chính kế toán

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L