Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cơ khí Hà Nội

Tác giả: Phạm Thị Bích Huệ; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

2. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty in tài chính

Tác giả: Lê Thị Hồng Minh; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T458CH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T458CH.

3. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Loan; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

4. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty vận tải ôtô số 3

Tác giả: Đào Quốc Trung; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

5. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty chăn ga gối đệm Hàn Quốc ( VIKO GLOWIN)

Tác giả: Trung Mỹ Dung; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần TRAPHACO

Tác giả: Phạm Minh Ngọc; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

7. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty in Tài chính

Tác giả: Lê Thị Hồng Minh; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

8. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp dược phẩm TW 2 - Bộ y tế

Tác giả: Lê Minh Thảo; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 K250T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 K250T.

9. Kế toán TSCĐ và hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty cơ khí và xây lắp số 7

Tác giả: Hà Thị Mai; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 K250T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 K250T.

10. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789 Bộ Quốc phòng

Tác giả: Bùi Thị Hồng Thơm; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

11. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty XNK da giầy Sài gòn - chi nhánh hà nội

Tác giả: Vũ Thị Kim Dung; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

12. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cầu 5 Thăng Long

Tác giả: Trần Diệu Tú; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

13. Hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại nhà máy cơ khí chế tạo Hải Phòng

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

14. Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán tiêu thụ hàng hóa tại tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam

Tác giả: Trịnh Thu Hoa; Tô Xuân Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L