Tìm thấy 71 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Fundamentals of advanced accounting

Tác giả: Hoyle, Joe Ben; Doupnik, Timothy S; Schaefer, Thomas F.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F512D.

2. Valuing employee stock options

Tác giả: Mun, Johnathan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 V100L.

3. Fundamental accounting principle - v2

Tác giả: Wild, John J; Chiappetta, Barbara; Larson, Kermit D.

Ấn bản: 18th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F512D.

4. Managerial accounting : Creating value in a dynamic business environment

Tác giả: Hilton, Ronald W.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

5. Intermediate accounting

Tác giả: Spiceland, J. David; Sepe, James F; Tomassini, Lawrence A.

Ấn bản: Rev. 4th ed., with revised chapter 17 for SFAS 158.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 I-311T.

6. Financial accounting

Tác giả: Williams, Jan R; Jan R. Williams; Joseph V.Carcello; Mark S. Bettner; Susan F.Haka; .

Ấn bản: 12 ediKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F311A.

7. Auditing and accounting cases investigating issues of fraud and professional ethics

Tác giả: Thibodeau, Jay C; Freier, Deborah; Thibodeau, Jay C.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.4 A111D.

8. Advanced financial accounting

Tác giả: Baker, Richard E.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Ma McGraw-Hill Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A102V.

9. Accounting theory an information content perspective

Tác giả: Christensen, John Asmus; Demski, Joel S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A101C.

10. Intermediate accounting

Tác giả: Spiceland, J. David; Sepe, James F; Tomassini, Lawrence A.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 I311T.

11. Fundamental accounting principles

Tác giả: Larson, Kermit D; Chiappetta, Barbara; Wild, John J.

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F512D.

12. Computer accounting with QuickBooks Pro 2007

Tác giả: Ulmer, Donna. -- Adventures in Reading

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 C429P.

13. Accounting for governmental and nonprofit entities

Tác giả: Wilson, Earl Ray; Kattelus, Susan C; Reck, Jaccqueline L.

Ấn bản: 14th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 A101C.

14. Designing strategic cost systems how to unleash the power of cost information

Tác giả: Oliver, Lianabel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, Inc. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 D200S.

15. Accounting, information technology, and business solutions

Tác giả: Hollander, Anita Sawyer; Cherrington, J. Owen; Denna, Eric L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA Irwin/McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.1 F313H.

16. Survey of accounting making sense of business

Tác giả: Terrell, Katherene P; Terrell, Robert L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, NJ Pearson/Prentice Hall 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 S521V.

17. College accounting

Tác giả: Price, John Ellis; Brock, Horace R; Haddock, M. David.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.044 C428L.

18. Introduction to managerial accounting

Tác giả: Folk, Jeannie M; Garrison, Ray H; Noreen, Eric W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 I-311T.

19. Accounting principles internnational student version

Tác giả: Weygandt, Jerry J; Kieso, Donald E; Kimmel, Paul D.

Ấn bản: 10th editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken: John Wiley & Sons Ltd, 2012Nguồn trực tuyến: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4722 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Thư viện số 657 A101C.

20. Fundamental financial accounting concepts

Tác giả: Edmonds, Thomas P; McNair, Frances M; Olds, Philip R.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F512D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L