Tìm thấy 162 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. American still life the Jim Beam story and the making of the world's #1 bourbon

Tác giả: Pacult, F. Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 A104E.

122. Urban economics

Tác giả: O’Sullivan, Arthur.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.917 U500R.

123. E-business privacy and trust planning and management strategies

Tác giả: Shaw, Paul (Paul D.).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E200B.

124. Business English with programmed reinforcement

Tác giả: Slocum, Keith.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.066 B500S.

125. Fundamentals of investments valuation and management

Tác giả: Corrado, Charles J; Jordan, Bradford D.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.6 F512D.

126. Unaccountable how the accounting profession forfeited a public trust

Tác giả: Brewster Mike.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.09 U512N.

127. Study guide for use with fundamental managerial accounting concepts

Tác giả: Edmonds, Cindy D; Olds, Philip R; Tsay, Bor-Yi.

Ấn bản: 3 ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 ST500D.

128. Getting the bugs out the rise, fall, and comeback of Volkswagen in America

Tác giả: Kiley, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2002Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 G207T.

129. Marketing essentials

Tác giả: Farese, Lois Schneider; Kimbrell, Grady; Woloszyk, Carl A.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... Glencoe. McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

130. World development indicators 2001

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC The World Bank 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 W434L.

131. Treynor on institutional investing

Tác giả: Treynor, Jack L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.67 TR207N.

132. Raising the bar integrity and passion in life and business : a journey toward sustaining your business, brand, people, community, and the planet

Tác giả: Erickson, Gary; Lorentzen, Lois Ann.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2004Nhan đề song song: Story of Clif Bar Inc.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 R103S.

133. 101 marketing strategies for accounting, law, consulting, and professional services firms

Tác giả: Waugh, Troy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken John Wiley & Sons Nhan đề song song: One hundred one marketing strategies for accounting, law, consulting, and professional services firms.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M450T.

134. A guide to everyday economic statistics

Tác giả: Clayton, Gary E; Guo, Feng; Giesbrecht, Martin Gerhard.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.021 G510D.

135. Tricks of the active trader an insider's techniques for getting the edge

Tác giả: Weintraub, Neal.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 TR301K.

136. Basic statistics using excel for Office XP for use with statistical techniques in business & economics

Tác giả: Lind, Douglas A; Marchal, William G; Wathen, Samuel A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 B100S.

137. Managing services using technology to create value

Tác giả: Davis, Mark M; Heineke, Janelle N.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 M105A.

138. Mobilizing domestic capital markets for infrastructure financing international experience and lessons for China

Tác giả: Kumar, Anjali.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 336.51 M400B.

139. Introduction to information systems

Tác giả: O'Brien, James A; Marakas, George M.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 I-312R.

140. The Strategic board the step-by-step guide to high-impact governance

Tác giả: Light, Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR110E.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L