Tìm thấy 162 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Broadbandits inside the

Tác giả: Malik, Om.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 384.097 BR400D.

142. Marketing management knowledge and skills

Tác giả: Peter, J. Paul; Donnelly, James H.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

143. Economics of social issues

Tác giả: Sharp, Ansel Miree; Grimes, Paul W; Register, Charles A.

Ấn bản: 18th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 E201-O.

144. Environmental management and business strategy leadership skills for the 21st century

Tác giả: Piasecki, Bruce; Fletcher, Kevin A; Mendelson, Frank J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 E203V.

145. Corporate finance

Tác giả: Ross, Stephen A; Randolph W. Westerfield; Stephen A. Ross.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... Irwin / McGraw - Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 C400R.

146. Global politics in the human interest

Tác giả: Gurtov Mel.

Ấn bản: 15th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder London Lynne Rienner 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.101 GL400B.

147. The workplace : Today and tomorrow

Tác giả: Pace, Joe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.1 W434L.

148. Information systems essentials

Tác giả: Haag, Stephen; Cummings, Maeve.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 I-311F.

149. Dot vertigo doing business in a permeable world

Tác giả: Nolan, Richard L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley and Sons 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 D435V.

150. Basic marketing A global - managerial approach

Tác giả: Perreanlt, William D; McCarthy, E. Jerome.

Ấn bản: special edition serriesKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339.13 B100S.

151. Best practices for managers and expatriates a guide on selection, hiring, and compensation

Tác giả: Lomax, Stan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 B206T.

152. Corporate information strategy and management the challenges of managing in a network economy

Tác giả: Applegate, Lynda M; Applegate, Lynda M; Austin, Robert D. (Robert Daniel); McFarlan, F. Warren (Franklin Warren).

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C434P.

153. Out of the red investment and capitalism in Russia

Tác giả: Connor, John T; Milford, Lawrence P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.947 O-435T.

154. Belarus prices, markets, and enterprise reform

Tác giả: -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.9478 B200L.

155. The American journey

Tác giả: Appleby, Joyce; Alan Brinkley; James M. McPherson.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw=Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973 TH200A.

156. Economist on Wall Street notes on the sanctity of gold, the value of money, the security of investments, and other delusions

Tác giả: Bernstein, Peter L.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.973 E201-O.

157. 歐洲發展報告. (2011~2012), 歐債危機與歐洲經濟治理

Tác giả: 沈雁南; 周弘.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 ; 社會科學文獻出版社; 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 歐000洲.

158. 技術選擇與產業結構升級 : 基於海峽西岸經濟區的實證研究

Tác giả: 黃茂興; 馮潮華.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 社會科學文獻出版社 2007Nhan đề dịch: Technical choice and upgrading industrial structure.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 技000術.

159. “十一五”期間中國省域經濟綜合競爭力發展報告

Tác giả: 李閩榕; 高燕京; 李建平.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 五洲傳播出版社, 2012Nhan đề dịch: Report on overall competitiveness of China's provincial economy during the eleventh five-year program.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 十000一.

160. 河南文化發展報告

Tác giả: 衛紹生; 谷建全.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 社會科學文獻出版社 2012Nhan đề dịch: Annual report on cultural development of Henan.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.7 河000南.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L