Tìm thấy 499 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Intermediate Accouting

Tác giả: Williams, Jan R; Keith G. Stanga; Willam W. Holder.

Ấn bản: Fourth editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States The Dryden Press Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 I300N.

122. Nghiên cứu Marketing

Tác giả: Phan Văn Thăng; Nguyễn Văn Hiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 1998Nhan đề song song: Marketing research.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

123. Understanding contemporary China

Tác giả: Gamer, Robert E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder Lynne Rienner Publishers 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 951 U512D.

124. 22 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp. Được biên soạn trên cơ sở tham khảo các văn bản pháp quy mới nhất về kế toán

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H103H.

125. Lý thuyết kiểm toán

Tác giả: Nguyễn Quang Quynh; Ngô Trí Tuệ; Tác giả; .

Ấn bản: In lần thứ ba, đã sửa đổi, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân H. Tài Chính. 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 L600TH.

126. World development indicators 2002

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC The World Bank 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 W434L.

127. World development report 1997 the state in a changing world

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Oxford University press 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 W434L.

128. Macroeconomics

Tác giả: De Long, J. Bradford.

Ấn bản: Updated ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

129. Những biện pháp pháp lý - kinh tế nhằm khuyến khích và đảm bảo đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Phạm Thúy Quỳnh; Hoàng Phước Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 348 NH556B.

130. Các vấn đề tiền tệ quốc tế

Tác giả: Nguyễn Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mũi Cà Mau 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 C101V.

131. Business, government, and society a managerial perspective : text and cases

Tác giả: Steiner, George Albert; Steiner, John F.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500S.

132. Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN Bruney, Campuchia, Indonexia, Lao, Malaisia, Mianma, Philippin, Thailan, Viet Nam, Xingapo, Đông Ti mo

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330. T550L.

133. Exchange rate misalignment concepts and measurement for developing countries

Tác giả: Hinkle, Lawrence E; Montiel, Peter. -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Oxford University Press 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.4 E200X.

134. Financial statement analysis

Tác giả: Wild, John J; Halsey, Robert F; Subramanyam, K. R.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 F311A.

135. Lựa chọn để tăng trưởng bền vững

Tác giả: Lê Hồng Giang; Nguyễn Đức Thành; Nguyễn Thị Thu Hằng; Phạm Văn Hà; Từ Thuý Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 L551C.

136. Marketing research essentials

Tác giả: McDaniel, Carl D; Gates, Roger H.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

137. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty cổ phần LICOGI 19 Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Đinh Hồng Đức; Lưu Thị Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

138. Hà Nội qua số liệu thống kê 1945 - 2008

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Vân; Nguyễn Thị Chiến; Nguyễn Thị Ngọc Vân; Trần Kim Đồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 315.9731 H100N.

139. Lịch sử tư tưởng kinh tế T.2 Các tác giả đương đại

Tác giả: Baslé, Maurice; Benhamon, Francoise; Gelédan, Alain; Havance, Bernard; Lipietz, Alain.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.9 L302S.

140. Principles of microeconomics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben; Frank, Robert H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 PR311C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L